Nederland Wereldwijd

Schadevergoeding ontgronding aanvragen

Heeft u schade omdat de provincie een ontgrondingsvergunning heeft gegeven, heeft veranderd of juist teruggenomen? U kunt dan een schadevergoeding aanvragen. Dit is mogelijk als u de vergunning zelf heeft aangevraagd. Maar ook als u de vergunning zelf niet heeft, maar schade door een ander met een ontgrondingsvergunning. Bijvoorbeeld als uw huis is verzakt.

Hoe werkt dit voor u?

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023