Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Maassluis: Rioolheffing betalen

Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. 

Daarnaast kent de gemeente Maassluis een rioolheffing voor grootgebruikers. Gebruikers die meer dan 1.000 m3 water gebruiken op jaarbasis, betalen ook een gebruikersdeel. Er gelden derhalve 2 riooltarieven.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Maassluis

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022