Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Vlaardingen.

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugd-GGZ. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om te zorgen voor begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De gemeente regelt deze hulp via deskundigen. U kunt daarvoor terecht bij de Wijkteams Vlaardingen, de gezinsspecialisten op school of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Informatie:

Er zijn nog geen contactgegevens van uw gemeente beschikbaar.

Vragen over dit onderwerp?

Bel Informatie Rijksoverheid

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022