Nederland Wereldwijd

Geregistreerd partnerschap melden in Nederland

Wilt u een geregistreerd partnerschap gaan sluiten? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Dit doet u minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voordat u het geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Geregistreerd partnerschap

U en uw partner willen uw relatie formeel regelen, dat kan door te gaan trouwen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de beide vormen.

Verschillen

 • Een partnerschap wordt niet in alle landen ter wereld erkend.
 • Een huwelijk wordt altijd erkend.
 • Een partnerschap mag door een geestelijke worden ingezegend voor de wettelijke voltrekking.
 • Een huwelijk mag door een geestelijke worden ingezegend na de wettelijke voltrekking.
 • Een partnerschap hoeft niet door de rechter te worden beëindigd als u geen minderjarige kinderen hebt. Let op! Deze vorm van beëindiging wordt in het buitenland niet geaccepteerd.
 • Een huwelijk kan alleen bij de rechter door echtscheiding ontbonden worden.

Overeenkomsten

 • U heeft bij beide vormen dezelfde rechten en plichten.
 • U heeft bij beide vormen het gezamenlijke gezag over de kinderen die geboren worden tijdens de
 • verbintenis.
 • U heeft bij beide vormen 2, 3 of 4 getuigen nodig bij de ceremonie.
 • U maakt bij beide vormen melding van de voorgenomen ceremonie bij de gemeente.
 • U moet bij beide vormen voldoen aan dezelfde voorwaarden.
 • U overlegt bij beide vormen dezelfde documenten.
 • U kunt bij beide vormen een verbintenis aangaan als u partners van hetzelfde geslacht bent.
 • U kunt bij beide vormen uw naamgebruik laten aanpassen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Midden-Delfland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022