Nederland Wereldwijd

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Dordrecht: Afvalstoffenheffing betalen

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

  • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Dordrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Dordrecht

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022