Honorair consul in Granada

Contactgegevens

Consul
Dhr. M. Gómez Lacayo
Adres
Hotel Backpackers Inn
Esquina Calle Real Xalteva y Avenida Barricada
Granada
Telefoon
+ 506 2296-1490
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
E-mail
Openingstijden

Dienstverlening door de honorair consul

Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Laissez-Passer of noodpaspoort

 • In ontvangst name van aanvraag en uitgifte van een Laissez-Passer
 • In ontvangst name van aanvraag en uitreiking van een noodpaspoort.

Kijk op de pagina Paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen in het buitenland voor meer informatie. Deze informatie is ook van toepassing als uw huidige paspoort onvoldoende geldigheid heeft en u niet meer kunt reizen met dat paspoort.

Uitreiking reguliere paspoorten en ID-kaarten

Uitreiking van reguliere paspoorten die vanuit Nederland rechtstreeks naar het HC gestuurd worden. 

Indien van toepassing moet u uw oude paspoort meebrengen. Dit moet namelijk ongeldig gemaakt worden. 

Voorbedrukte verklaring van in leven zijn ondertekenen en stempelen

Voor de verklaring van in leven zijn moet u persoonlijk verschijnen. Als u zelf een voorgedrukt formulier meebrengt, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Kijk op de pagina Verklaring van in leven zijn in Nicaragua voor meer informatie.

Wanneer er op het formulier ook een niet-Nederlander vermeld staat, dan moet u voor de verklaring van in leven zijn van die persoon naar een lokale autoriteit gaan (bijvoorbeeld een advocaat of notaris).

Verklaring van woonplaats, burgerlijke staat, huwelijksbevoegdheid

Kijk op de pagina Verklaringen aanvragen voor meer informatie.

Consulaire hulp voor Nederlanders in nood

Er is sprake van nood in de volgende gevallen:

 • Overlijden (ook als familie niet hoeft te worden ingelicht)
 • Vermissingen
 • Ongevallen: alleen als betrokkene is opgenomen en familie geïnformeerd moet worden (en verzekering is onbekend) en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
 • Ziekenhuisopname: alleen als betrokkene is opgenomen (en verzekering is onbekend) en familie geïnformeerd dient te worden en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
 • Geestelijke nood: alleen als betrokkene is opgenomen en familie geïnformeerd moet worden.
 • Repatriëring na ongeval/ziekenhuisopname en/of geestelijke nood: alleen als betrokkene is opgenomen (en verzekering is onbekend) en familie geïnformeerd moet worden en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
 • Ingeval iemand in coma terecht is gekomen of in een dusdanig ernstige situatie verkeert, dat familie ingelicht moet worden.
 • Calamiteiten: busongelukken, aardbevingen, etc. Er moet direct worden uitgezocht of er Nederlanders bij betrokken zijn en zo ja welke acties er ondernomen moeten worden.
 • Financiële bemiddeling: alleen als er een noodsituatie is. In het weekend, bij ziekenhuisopname, etc.
 • Detentie: alleen als er acute hulp van familie/consulaat nodig is.

Consulaire diensten die u niet via het honoraire consulaat kunt regelen

Paspoort of ID-kaart aanvragen (in San José, Costa Rica)

Kijk op de pagina Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Nicaragua woont voor meer informatie.

Verklaring van Nederlanderschap (via e-mail in Den Haag)

Kijk op de pagina Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in Nicaragua woont voor meer informatie.

Legalisaties

Kijk op de pagina Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland voor meer informatie.

Contactgegevens consulaire afdeling

E-mail

Kaart

Honorair consul in Granada

Tijdsverschil met Nederland

wintertijd: 7 uur; zomertijd: 8 uur