Regional Business Developers

Het Nederlandse ambassadenetwerk helpt ondernemers ambities in het buitenland waar te maken. Regional Business Developers werken vanuit ambassades in 5 regio’s om Nederlandse bedrijven te laten profiteren van kansen op het gebied van handel, investeringen en onderzoek & ontwikkeling (R&D).

Kansen voor handel en investeringen

Met de Regional Business Developers (RBD's) wil het ministerie van Buitenlandse Zaken de marktaanwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven vergroten in Latijns-Amerika, West-Afrika, de Golfstaten, de ASEAN-landen en Scandinavië en de Baltische staten. In deze regio's liggen aanzienlijke kansen voor uitbreiding van Nederlandse handel en investeringen.

Voor wie

De business developers ondersteunen ondernemers (mkb- en grootbedrijven), universiteiten en onderzoeksinstituten met hun internationale ambitie op het gebied van handel, investeringen of samenwerking in internationale projecten.

Wat doen de Regional Business Developers

De Regional Business Developers hebben kennis van de kansen voor handel, investeringen en R&D in de betreffende regio en beschikken over een uitgebreid netwerk in Nederland om de kansen te presenteren bij de juiste bedrijven. Ze zijn ingebed in het ambassadenetwerk in de regio.

De Regional Business Developers:

  • gaan actief op zoek naar business leads in de 5 regio's
  • koppelen business leads in de 5 regio’s aan geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
  • brengen mogelijkheden voor financiering in kaart
  • organiseren ondersteuning van het buitenlandnetwerk bij de follow-up van business leads