Meegaan met een handelsmissie - China

Heeft u als ondernemer, kennisinstelling of organisatie ambities in China? Kijk dan of u kunt meegaan met een handelsmissie.

Direct contact leggen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren handelsmissies. De missies zijn bedoeld om Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en organisaties te presenteren en om directe contacten met lokale partijen te leggen.

Deelnemen aan een handelsmissie

Voordelen van deelnemen aan een handelsmissie zijn:

  • ontmoetingen met potentiële zakenpartners
  • groei van uw internationale netwerk
  • beter zicht op marktkansen in een land
  • uitwisseling van kennis
  • vergroten van uw naamsbekendheid

Handelsmissies met een minister of staatssecretaris

Bij sommige handelsmissies zijn een minister, staatssecretaris en/of leden van het koninklijk huis aanwezig. Zij openen deuren die anders gesloten blijven. Via hun politieke contacten kunt u zo nodig ook handelsbelemmeringen aankaarten. Zeker in landen waar de overheid een sterk sturende rol heeft kan dit effectief zijn. Weten welke handelsmissies met bewindspersonen plaatsvinden? Op de website van RVO krijgt u een overzicht en u kunt zich meteen opgeven.

Kijk voor voorgenomen reizen op de economische reisagenda. Deze geeft een overzicht van de komende handelsmissies. De reisagenda is afgestemd tussen de Rijksoverheid, decentrale overheden en het bedrijfsleven. Voor vragen over de economische reisagenda kunt u een e-mail sturen naar Buitenlandse Zaken: reisagenda@minbuza.nl.

Overige handelsmissies

Op de portal InternationaalOndernemen.nl vindt u een overzicht van alle handelsmissies en –reizen van zowel publieke als private partijen.

Voor grote en kleine ondernemers

Bent u een mkb'er of start-up? Handelsmissies zijn beslist niet alleen bedoeld voor grote bedrijven. De overheid neemt ook kleine bedrijven, kennisinstellingen en organisaties (NGO’s) die internationaal willen ondernemen mee op handelsmissies. Ook als kleine ondernemer kunt u dus deelnemen aan een handelsmissie.

Voorwaarden

Om deel te nemen aan een missie of reis moet u zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn er kosten aan verbonden. Op de website van RVO vindt u een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan een missie. Daar kunt u zich ook inschrijven.

Korting voor vrouwen

Vrouwelijke ondernemers krijgen 50% korting op een handelsmissie, om te stimuleren dat meer vrouwen internationaal te gaan ondernemen.

Oranje Handelsmissiefonds

Het Oranje Handelsmissiefonds helpt jaarlijks tien bedrijven uit het mkb hun internationale ambities te realiseren. Dit fonds is een initiatief van ING, KLM, MKB Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.

Handelsmissies naar dit land of gebied

Een groot aantal Nederlandse provincies, gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en samenwerkingsverbanden organiseren regelmatig handelsmissies naar China. Download hier het uitgebreide stappenplan voor de organisatie van provinciale en stedelijke handelsmissies.