Kansen voor ondernemers in Kroatië

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Kroatië? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Waarmee kan de ambassade u van dienst zijn?

De Nederlandse ambassade in Zagreb bevordert de economische- en handelsrelaties tussen Kroatië en Nederland. De ambassade staat zowel Nederlandse bedrijven bij die al gevestigd zijn in Kroatië als bedrijven die de markt nog verkennen.

Wij bieden de volgende diensten:

  • informeren over de Kroatische wet- en regelgeving, investerings- en handelskansen, aanbestedingen, maar ook kunnen we desgevraagd een zogheten Business Partner Scan uitvoeren;
  • bemiddelen voor bedrijven die specifieke problemen ervaren bij het zakendoen in Kroatië;
  • onderhouden van dialoog met de Kroatische overheid om gelijke marktkansen te creëren voor Nederlandse en Kroatische bedrijven;
  • promoten van Nederlandse topsectoren in Kroatië en het organiseren van sectorale netwerkgelegenheden voor Nederlandse bedrijven.

Voor al uw bedrijfs- en handelsgerelateerde vragen kunt u een e-mail in de Engelse taal zenden naar : ZAG-EA@minbuza.nl.

Voor vragen gerelateerd aan de landbouw- of voedselindustrie, kunt u contact opnemen met ZAG-LNV@minbuza.nl.

Nederlandse bedrijven die interesse hebben zijn altijd welkom om een afspraak te maken met onze medewerkers van de ambassade.

Kansen aan de Adriatische kust.

Kroatië biedt vele mogelijkheden aan de Adriatische kust.

EU Fondsen: kernsectoren in Kroatië

Als lidstaat van de EU heeft Kroatië toegang tot Europese Structuur- en investeringsfondsen. Voor de periode 2014- 2020 is er een bedrag voor Kroatië beschikbaar gemaakt van 8,6 miljard euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds.

Zie voor meer informatie:

Landbouw

Kroatië streeft naar duurzame en economische ontwikkeling in landelijke gebieden om sociale inclusie te bevorderen en armoede te bestrijden. Binnen de landbouwsector ligt de nadruk op: de verbetering van kennis van duurzame en milieuvriendelijke productieprocessen; vergroting van het concurrentievermogen met innovatie; andere schakels in de (voedsel)keten;  grotere focus op dierwelzijn; inzet van risicomanagement; en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Zie voor meer informatie:

Water- en afval management

Als lidstaat van de EU kan Kroatië aanspraak maken op de EU Structuur- en Cohesiefondsen voor de ontwikkeling en implementatie van projecten in de water- en afvalsector. De focus ligt op openbare watervoorziening; water kwaliteitsmanagement; verbetering van faciliteiten voor de behandeling van afvalwater; strategie voor drinkwater bestemd voor de eilanden; implementatie van technologieën voor irrigatie en tegen overstromingen.

Met deze onderwerpen in het vizier heeft de Nederlandse ambassade in Zagreb een marktscan laten uitvoeren op het gebied van water management in Kroatië, om in kaart te brengen waar Nederlandse toevoer en expertise de Kroatische behoeftes het best kunnen vervullen. Nederlandse bedrijven die interesse hebben in een digitale kopie van de marktscan, kunnen deze aanvragen via ZAG-EA@minbuza.nl.

Zie voor meer informatie

Transport

Belangrijkste onderwerpen binnen de transportsector zijn duurzaam transport en het elimineren van bottlenecks in key network infrastructuren; integratie in de Trans-Europese Transport netwerk (TEN-E) en modernisatie van binnenlandse waterwegen, havens en spoorwegen.

Energie

Binnen de energiesector ligt de focus op hernieuwbare energie (biomassa, biogas); groen transport/vloeibaar biobrandstof; groene bouwstrategie en energie-efficiëntie.

Zie voor meer informatie:

Overzicht van geselecteerde tenders in Kroatië  

Hier vindt u het overzicht van geselecteerde tenders in Kroatië.

Overzicht van Nederlandse bedrijven en vertegenwoordigingen van Nederlandse bedrijven actief in Kroatië .

Hier vindt u het overzicht van Nederlandse bedrijven in Kroatië.

Overzicht kansendossiers Kroatië

  • Kroatië-Kansendossier Transport Sector 2014-2020
  • Kansendossier Waste Management 2016
  • Kansendossier Water Management 2016

Werk- en bedrijfsvergunningen in Kroatië.

Om de meest actuele informatie te verkrijgen kunt u de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Kroatië raadplegen.

De volgende links verwijzen naar aanspreekpunten in Kroatië voor de volgende onderwerpen:

Investeren in Kroatië

De Agency for Investment and Competitiveness en HAMAG Bicro kunnen u ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van uw investering in Kroatië.

De Investment Promotion en Investment Advancement Act biedt een nieuw systeem van maatregelen om investeringen en ondernemerschap in Kroatië stimuleren.

Beleggers in Kroatië kunnen zich aanmelden voor verschillende incentives , bijvoorbeeld als zij nieuwe apparatuur en moderne technologieën aanschaffen, nieuwe banen creëren, de opleiding van de werknemers stimuleren, of producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde ontwikkelen. Incentives kunnen de vorm hebben van fiscale voordelen (bijvoorbeeld verlaagde winstbelasting), niet-terugvorderbare financiële steun of vrijstelling van douanerechten te nemen.

Snellere implementatie van investering is mogelijk als een project de status van strategische investeringsprojecten krijgt op basis van de Wet op het Strategic Investment Projects. Met deze status zijn minder procedures en licenties vereist. Bekijk tevens de meest recente Catalogus voor Investeringen.  

Zie voor meer informatie het overzicht van zakelijke netwerken en contacten in Kroatië (hieronder, link vereist)

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.