Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Nederland is de 3e handelspartner van Nigeria en heeft een goede reputatie in het land. Nigeria is in bevolkingsaantal het grootste land van Afrika en de grootste economie van het continent. Het is een grote markt voor zowel consumentenproducten als industriële toepassingen.

Het beleid van de Nigeriaanse overheid is er op gericht om steeds meer producten binnen de landsgrenzen te maken en minder te importeren. Om dat doel te bereiken moet het land verder industrialiseren waardoor de vraag naar machines groot is. Wat betreft de interessante sectoren, blijft de energiesector (met name gas) van groot belang. Daarnaast is er veel vraag naar Nederlandse kennis en technologie in de landbouwsector (van uitgangsmaterialen, tot machines en agro logistiek). Tenslotte bieden ook de uitdagingen van de megasteden in Nigeria kansen op het gebied van stedelijke problematiek (water, huisvuil, transport, stadsplanning).

De ambassade raadt ondernemers die zich willen oriënteren op de Nigeriaanse markt aan om tijdens bezoeken aan Nigeria gebruik te maken van een betrouwbare Nigeriaanse zakenpartner voor praktische zaken als transport van en naar het vliegveld en inschatting van de veiligheidssituatie. (zie ook het reisadvies voor Nigeria). Het is voorts gebruikelijk voor leveringen aan Nigeria een “irrevocable letter of credit “ te vragen.

De economische afdeling van de ambassade, gevestigd in Lagos, dient u graag van advies.