Kansen voor ondernemers in China

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in China? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

In 2011 heeft de Nederlandse overheid negen topsectoren aangewezen, waarbinnen Nederland in internationaal opzicht uitblinkt in kennis, ontwikkeling en innovatie. Het Nederlands economisch netwerk in China heeft deze topsectoren verder onderverdeeld in sector- en regiospecifieke informatie. Deze sectoren zijn sterk in opkomst in China en bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van handel en economische samenwerking.

Deze onderverdeling geeft een overzicht van de kansen die China biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Desalniettemin is de Chinese economie continu in beweging. Sectorinformatie wordt regelmatig aan de actualiteit getoetst en nieuwe kansen doen zich voor. Mocht u met vragen zitten die zich niet op deze manier laten onderverdelen, overweegt u dan een zakenpartnerscan of één van de andere producten en diensten van het economisch overheidsnetwerk in China.

Kom meer te weten over de ontwikkeling van onderstaande sectoren in China, vind uit waar deze sectoren regionaal geconcentreerd zijn en neem direct contact op met een expert in deze sectoren of regio's.