Internationale sancties

Soms bestaan er (economische) sancties tegen een land, organisatie of persoon. Dan kunt u als ondernemer daarmee geen zakendoen of gelden er specifieke beperkingen.

Internationale sancties

Misschien wilt u zakendoen met een partij uit een land waartegen sancties bestaan. De internationale gemeenschap kan landen die de internationale vrede en veiligheid bedreigen of de mensenrechten schenden sancties opleggen. Een sanctie is een maatregel die het gedrag van de regering van dat land moet veranderen.

Voorbeelden van sancties

In geval van sancties tegen een land gelden er beperkingen voor handel van en naar dat land. Soms is zelfs überhaupt geen handel mogelijk. Een sanctie kan zich niet alleen richten tegen een land, maar ook tegen een organisatie of een persoon. Een sanctie is bijvoorbeeld een wapenembargo. Of een verbod op import van bepaalde goederen uit het land in kwestie of een verbod op financiële transacties.

Handel met een land met sancties

Gaat u ondernemen in het buitenland? Controleer dan of er sancties bestaan tegen het land waarmee u handel wilt drijven. En wat u dan het beste kunt doen. Sancties verschillen per land en per situatie.