Oneerlijke concurrentie in China melden

Heeft uw bedrijf te maken met oneerlijke concurrentie in China? U kunt terecht bij het meldpunt handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Melden oneerlijke concurrentie

Heeft u een klacht over oneerlijke concurrentie in het buitenland, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Oneerlijke concurrentie is bijvoorbeeld illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding.

Een klacht indienen

U kunt een melding van oneerlijke concurrentie maken via DGBEB-markttoegang@minbuza.nl of bellen met +31703487083. Ook kunt u hier vragen stellen en suggesties delen. 

Een klacht indienen en behandelen gebeurt op basis van vertrouwelijkheid. Zo worden namen niet zonder toestemming genoemd.

Wat gebeurt er met uw melding?

Binnen 1 week neemt de coördinator van het Meldpunt Handelsbelemmeringen contact met u op om het probleem met u te bespreken.

De afhandeling van de klacht hangt af van de aard van het probleem. In overleg met u kan het meldpunt contact opnemen met dossierhouders en overheidsinstanties. Denk daarbij aan andere ministeries, de Nederlandse ambassade in het betreffende land of brancheorganisaties. De aanpak van het probleem kan tussendoor wijzigen.

Voorwaarden indienen klacht

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen als er sprake is van:

  • Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen
  • een mogelijke ongelijke concurrentiepositie door veronderstelde steun aan bedrijven in andere landen. Voorbeelden hiervan zijn discriminatie bij aanbestedingen, onterechte staatssteun aan een buitenlandse concurrent of slepende onteigeningsprocedures
  • een buitenlandse overheid die de mogelijke oneerlijke concurrentie veroorzaakt

Uitzonderingen

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen niet als:

  • de zaak onderwerp is van een civiele procedure in het betreffende land
  • het een klacht over een ander bedrijf betreft
  • het een klacht van een consument over een bedrijf betreft
  • het een klacht van een consument over de overheid betreft

Corruptie voorkomen

Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, vermindert transparantie en verhoogt kosten. Wat doet u als u bij uw zakelijke transactie in het buitenland wordt gevraagd steekpenningen te betalen? Hoe voorkomt u dat u of uw medewerkers in een moeilijke situatie terechtkomen? In de brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ leest u hoe u corruptie kunt voorkomen en wat de overheid kan doen als het toch misgaat.

Loket SOLVIT

SOLVIT behandelt klachten van burgers en bedrijven als Europese regels niet goed worden toegepast door overheidsinstanties. Denk hierbij aan een diploma of een beroepskwalificatie die niet wordt erkend, of problemen met arbeidsrechten of de sociale zekerheid. 

Oneerlijke concurrentie melden in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.