Belangen behartigen in China voor bedrijven en organisaties

De overheid zet zich actief in voor de belangen van bedrijven en organisaties in China. Ook voor hulp bij zakelijke problemen of lokale procedures kunt u bij het ambassadenetwerk terecht.

Werk ter plekke samen aan kansen en oplossingen

De medewerkers van het ambassadenetwerk maken zich hard voor uw belangen en gaan via de juiste contacten het gesprek aan. Er is uiteraard niet altijd een oplossing gegarandeerd.

Deuren openen

Zeker in landen waar de (lokale) overheid een sterke rol speelt, kan het nuttig zijn om samen met de Nederlandse overheid op te trekken. Denk hierbij aan presentatiemogelijkheden, missies of bijeenkomsten. Het gaat voor een belangrijk deel om deuren openen. Medewerkers van het ambassadenetwerk hebben lokale kennis en contacten en kunnen u mogelijk goed helpen.

Bij obstakels van lokale partijen

Het kan voorkomen dat u tegen situaties aanloopt waarin de (plaatselijke) overheid niet mee lijkt te willen werken. Of misschien werpen officiële procedures drempels op? Het ambassadenetwerk kan u dan mogelijk van dienst zijn. Vaak hebben de medewerkers sneller toegang tot de mensen die obstakels weg kunnen nemen.

Ook kunnen medewerkers van het ambassadenetwerk u helpen als een lokale partner problemen veroorzaakt. Door met u mee te denken, tips te geven en u in contact te brengen met bijvoorbeeld juristen en fiscalisten.

Belangen behartigen in dit land of gebied

Het economisch overheidsnetwerk in China biedt een aantal producten en diensten aan ter voorbereiding op uw plannen in China. Deze diensten richten zich op het aanleveren van marktinformatie en het identificeren van potentiële partners.

Deze diensten worden aangeboden door het postennetwerk in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Netherlands Business Support Offices (NBSO's). Bent u op zoek naar financiële ondersteuning of een hulptraject, kijkt u dan naar de programma’s en regelingen van RVO.