Verklaring van woonplaats in Frankrijk

Als u in Frankrijk woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Parijs kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs
 • aanvragen van een paspoort of id-kaart op luchthaven Schiphol
  of
 • aanvragen van een paspoort of id-kaart bij de Nederlandse grensgemeenten waar dit mogelijk is

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse id-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure aanvragen consulaire verklaring

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen, die €30 per stuk kosten, aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Parijs:

- Door een afspraak met de consulaire afdeling te maken. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke met uw bank- of pinpas.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

- Door een brief aan de consulaire afdeling te sturen:
Ambassade des Pays-Bas
Section Consulaire
7-9  rue Eblé
75007 Paris

Voeg als bijlage een gewaarmerkte kopie van uw geldig Nederlands paspoort en alle benodigde documenten toe. Maak €30 per verklaring over op de bankrekening van ambassade en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77                       BIC/SWIFT: INGBNL2A
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken RSO-WEU
o.v.v. ‘PAR - consulaire verklaring <UW ACHTERNAAM>.

Gemiddeld duurt het 10 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?
Stuur ons een e-mail via het contactformulier.