Verklaring van in leven zijn in Burundi

Woont u in Burundi? En heeft u een verklaring van in leven zijn nodig? De Nederlandse ambassade in Bujumbura kan deze voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen.

Wat heb ik nodig?

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een geldig identiteitsbewijs
  • uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld
  • uw adres en woonplaats kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont
  • uw burgerlijke staat kan worden vastgesteld: bijvoorbeeld door een huwelijksakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Sommige Nederlandse uitkeringsinstanties hebben eigen verklaringen van in leven zijn opgesteld. De ambassade  kan deze documenten vervolgens ondertekenen en stempelen. U hoeft dan geen aparte verklaring van in leven zijn aan te vragen. Hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u moet zelf naar de ambassade komen
  • u moet een identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) laten zien
  • u kunt uw woonadres bewijzen: bijvoorbeeld met officiële documenten van de autoriteiten
  • u dient de documenten te tekenen op de ambassade in het bijzijn van een medewerker van de ambassade

Verklaring bij gemeentehuis of notaris ook mogelijk

Als u niet naar de ambassade kunt komen, dan kunt u ook terecht bij het gemeentehuis of een notaris in de buitenlandse gemeente waar u woont.

Verklaring van in leven zijn in dit land of gebied

Aanvraagprocedure consulaire verklaringen in Burundi

Consulaire verklaringen moeten in persoon aangevraagd worden bij de Nederlandse ambassade in Bujumbura.

Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Betaling

Check onze lijst met consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.