Verklaring over een voorgenomen huwelijk in Japan

Wilt u als Nederlander trouwen in Japan? Dan kan de ambassade of consulaat een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Hoe vraag ik een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan?

U vraagt een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Welke documenten moet ik meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Voor de adresgegevens van de niet-Nederlandse partner volstaat een juuminhyou (住民票). Dit document kunt u opvragen bij het gemeentehuis van de plaats waar uw partner ingeschreven staat. We behouden ons het recht voor om u additionele documenten te vragen.

De aanvraag en betaling bij de ambassade in Tokio

Klik hier om een afspraak te maken voor de aanvraag van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk bij de Nederlandse ambassade te Tokio. 

Indien u niet persoonlijk langs kunt komen bij de ambassade in Tokio, kunt u de aanvraag per e-mail/post maken. U kunt dan de leges à 30 € overmaken op de Nederlandse bankrekening van de Nederlandse Ambassade in Tokio (zie hieronder) of de tegenwaarde in Japanse yen (geen euro's) contant per post naar de Ambassade sturen. Stuur als bewijs een screenshot van de overboeking, of van het afschrift mee per e-mail. Het versturen van geld per post geschiedt op verantwoordelijkheid van de aanvrager. De tegenwaarde in Japanse yen kunt u opvragen door een mailtje te sturen aan tok-ca@minbuza.nl.

Bank- en adresgegevens

Bankgegevens
BIC/Swift-code: INGBNL2A
IBAN: NL93 INGB 0705454029
T.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft RSO-AZI
O.v.v. "TOK/CA", gevolgd door "naam" en "soort verklaring"


Adres
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Consular Section
3-6-3 Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011