Verklaring over een voorgenomen huwelijk in Japan

Wilt u als Nederlander trouwen in Japan? Dan kan de ambassade in Tokio een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Hoe vraag ik een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan?

U vraagt een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Welke documenten moet ik meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een gelegaliseerde ongehuwdverklaring

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens met uw BSN nagaan in plaats van de bovengenoemde uittreksels. Stuurt u alstublieft een email met uw BSN naar tok-ca@minbuza.nl zodat we dit voor u na kunnen gaan.

Voor de adresgegevens van de niet-Nederlandse partner volstaat een juuminhyou (住民票). Dit document kunt u opvragen bij het gemeentehuis van de plaats waar uw partner ingeschreven staat. We behouden ons het recht voor om u additionele documenten te vragen.

De aanvraag kunt u doen in persoon door een afspraak te maken bij de ambassade in Tokio of per post door een email met de benodigde docuementen te sturen naar tok-ca@minbuza.nl.

Gemiddelde verwerkingstijd

In persoon:

Het document kan vanaf dezelfde dag 5 uur 's middags tot een week later opgehaald worden bij de bewaker.

Het document kan ook verstuurd worden per post. Neem in dat geval een Letter Pack van 510 yen mee. Een Letter Pack is een uniforme envelop uitgegeven door de Japanse Post die u bij alle postkantoren en de meeste convenient stores kunt aanschaffen. Kijk voor meer informatie op de website van Japan Post.

Klik hier om een afspraak te maken bij de Nederlandse ambassade te Tokio. 

Per post:

Zodra de betaling en de benodigde documenten in ontvangst zijn genomen zal het document binnen 1-2 werkdagen naar u opgestuurd worden per geregistreerde post. U betaalt voor de verzendkosten bij aankomst van de envelop.

Betaling

U kunt bij de ambassade in Tokio betalen met Nederlandse bankkaarten, creditcards (VISA/Mastercard) en contant in Japanse yen. Klik hier voor de consulaire tarieven.

Indien u niet persoonlijk langs kunt komen, kunt u de kosten van €30 overmaken op de bankrekening van de Nederlandse ambassade in Tokio (zie hieronder). Stuur als bewijs een screenshot van de overboeking, of van het afschrift mee per e-mail.

Bank- en adresgegevens

Bankgegevens
BIC/Swift-code: INGBNL2A
IBAN: NL93 INGB 0705454029
T.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft RSO-AZI
O.v.v. "TOK/CA", gevolgd door "naam" en "soort verklaring"

Adres
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Consular Section
3-6-3 Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011