Nederlands pensioen, uitkering en kinderbijslag in Bosnië en Herzegovina

Woont of werkt u in Bosnië en Herzegovina? Of bent u dit van plan? Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkeringen, kinderbijslag of pensioen.

Uitkering behouden in het buitenland

Of u uw pensioen of uitkering in het buitenland kunt behouden verschilt per situatie. Van invloed is bijvoorbeeld het soort uitkering. Ook kunnen er afspraken bestaan tussen Nederland en het land waar u woont/werkt. Op rijksoverheid.nl leest u de algemene informatie over het meenemen van een uitkering of pensioen naar het buitenland.

U kunt de informatie ook meteen opvragen bij de instelling die uw uitkering of pensioen verstrekt.

Pensioen en kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van kinderbijslag en pensioen (AOW, Anw, AIO). Op svb.nl leest u de regels over wonen en werken buiten Nederland.

Heeft u naast uw AOW een aanvullend pensioen? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen pensioenfonds.

Uitkeringen via het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitkeren van WW, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, WAZ). Of u uw uitkering naar het buitenland mag meenemen, leest u op uwv.nl.

Bijstandsuitkering via de gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij uw gemeente wat de gevolgen zijn van een vertrek naar het buitenland.

Afgeven verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Heeft u recht op een uitkering of pensioen en woont u in het buitenland? Uw uitkeringsinstantie kan u vragen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita). De ambassade of het consulaat kan de verklaring van in leven zijn afgeven of stempelen/ondertekenen.

Pensioen, uitkering en kinderbijslag in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.