Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Finland woont

Woont u als Nederlander in Finland? En wilt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of verlengen? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Helsinki. U kunt dit ook doen bij een aantal Nederlandse grensgemeenten en Schiphol.

Stap 1: Maak uw persoonlijke checklist

Voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart is het belangrijk dat u de juiste documenten kunt laten zien. Maak daarom eerst per paspoort of ID-kaart de persoonlijke checklist voor u of uw kind aan. Dan weet u welke papieren u voor elke aanvraag nodig heeft. Bij stap 2 ziet u of het land waar u woont aanvullende eisen stelt.

  • Lever van elk document altijd het origineel en een kopie in.
  • Het kan zijn dat u buitenlandse documenten moet laten legaliseren.
  • U kunt documenten inleveren in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Vraagt u in het buitenland een paspoort of ID-kaart aan? Dan mag u ook een document in het Spaans inleveren. Heeft u een document in een andere taal? Laat het dan vertalen bij een beëdigd vertaler.

  • Het is mogelijk dat er extra documenten worden gevraagd.
  • Zorg dat u in persoon verschijnt om de aanvraag in te dienen. Dit geldt ook voor minderjarigen, bijvoorbeeld uw kinderen.

Ziet u geen checklist? Probeer het later nog eens. Of probeer de pagina nogmaals te laden of in een andere browser te openen.

Heeft u de checklist ingevuld? Ga verder met stap 2.

Stap 2: Check de extra eisen voor Finland

Per land kunnen er aanvullende eisen zijn aan uw documenten. Hieronder leest u wat deze eisen zijn in Finland.

Bewijs van legaal verblijf  

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont.

In Finland doet u dit met:

  • een recent Engelstalig uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van uw nationaliteit

In het Fins heet dit een ‘Virkatodistus’, in het Engels een ‘extract from the population information system’.

Is de aanvrager jonger dan 18 jaar? Dan moet het uittreksel ook de opmerking ‘parents + custodians’ vermelden.

Aanvragers uit Estland doen dit met:

  • een geldige Estse ID-kaart met op de voorkant 'citizenship: NLD' en op de achterkant 'place of birth: Holland / NLD'.

Aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister

U kunt dit uittreksel - tegen betaling - bij elke Maistraatti vestiging aanvragen. Het kan ook per e-mail: extract.populationregister.uusimaa@maistraatti.fi.

Eerste aanvraag

Staat er in uw persoonlijke checklist (stap 1) dat u een document moet laten legaliseren? En heeft u een geboorteakte of huwelijksakte die is afgegeven door Finland? Dan moet u deze laten legaliseren met een apostille. U haalt de apostille bij een notaris (notary public) via een lokaal registratiekantoor (Local Register Offices).

Stap 3: Vraag aan bij grensgemeente of Schiphol

Wilt u uw paspoort of ID-kaart aanvragen in Nederland?  Dit kan bij 1 van de Nederlandse grensgemeenten of Schiphol.

Stap 4: vraag aan in Finland

Wilt u uw paspoort of ID-kaart aanvragen in Finland? Zorg dan dat u eerst de benodigde documenten verzamelt. Welke documenten dat in uw situatie zijn, ziet u door de checklist (stap 1) in te vullen. Kijk ook welke extra eisen gelden in Finland (stap 2). Daarna kunt u een afspraak maken.

Hoe maakt u een afspraak?

Bij de ambassade in Helsinki kunt u een afspraak maken via het online afsprakensysteem. 

Wat zijn de kosten?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Finland. U kunt alleen pinnen.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. De beslistermijn wordt op dat moment verlengd.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan moet u uw paspoort of ID-kaart eerst opsturen naar de ambassade. Pas dan kan het nieuwe document worden opgestuurd.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen. U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Document ophalen

Om uw reisdocument op te halen op de ambassade in Helsinki moet u een afspraak maken.

Document laten opsturen

U kunt uw nieuwe paspoort of ID-kaart ook per aangetekende post (Posti) laten opsturen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude document staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geef dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Helsinki.