Paspoort verlengen minderjarige in Kroatië

Woont u in Kroatië en wilt u het Nederlandse paspoort van uw kind verlengen? Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Zagreb.

Uw situatie

 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind heeft al een (verlopen) Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) of was bijgeschreven bij 1 van de ouders.

Geldt dit niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht paspoorten aanvragen.

Paspoort in Nederland aanvragen?

Reist u binnenkort naar Nederland? Dan kunt u ook uw aanvraag indienen bij 1 van de grensgemeenten of op Schiphol.

Wat heeft u nodig?

Om een paspoort aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Een overzicht van de benodigde documenten vindt u terug in de checklist (PDF). Let op: daarin staat alleen welke documenten u nodig heeft. De eisen waaraan deze documenten moeten voldoen, leest u op deze pagina.

Identiteitsbewijzen

U neemt alle identiteitsbewijzen mee die op naam van u en uw kind staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U neemt een ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier mee.

Pasfoto's

2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s.

Identiteit vast laten stellen

U komt met uw kind naar de ambassade of het consulaat-generaal om zijn of haar identiteit vast te laten stellen.

Toestemming ouders

Beide ouders moeten toestemming geven voor het aanvragen van een paspoort voor het kind.

Komen beide ouders naar de ambassade? U ondertekent allebei het paspoortaanvraagformulier en komt samen met uw kind naar de ambassade. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Kunt u (allebei) niet naar de ambassade komen? De ontbrekende ouder(s) ondertekent/ondertekenen een verklaring van toestemming (formulier in Nederlands en Engels). Woont u in Nederland, vraag dan een verklaring van toestemming aan bij uw gemeente. Zorg dat uw kind de verklaring(en) en een kopie van het paspoort van de ontbrekende ouder(s) meeneemt naar de ambassade.

Voogd

Bent u de voogd van het kind? Bewijs dit met een uitspraak van de rechter. Het afschrift van de uitspraak mag niet ouder dan 1 jaar zijn.

Overlijdensakte

Is 1 van de ouders van het kind overleden? Toon dit dan aan met een afschrift van de overlijdensakte.

Nederlandse nationaliteit ouder

U bewijst dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.

Geboorteakte

Staat de geboorteakte van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u hiervoor niets mee te nemen. Staat de akte niet in de BRP? Neem dan een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten de geboorteplaats van het kind en de volledige namen van beide ouders staan. De documenten hoeven niet recent te zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u en uw kind legaal verblijven in het land waar u woont.

In Kroatië doet u dit met: 

 • een geldig visum (en documenten die dit ondersteunen)
  of
 • een geldige verblijfsvergunning
  of
 • een ID-kaart voor vreemdelingen
  of
 • een bewijs van verblijf als u woont in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij de gemeente, een bankafschrift waarop uw adres staat of een betalingsbewijs van gemeentebelastingen

Heeft u de Nederlandse en Kroatische nationaliteit? Dan bewijst u dit met een Kroatisch paspoort of ID-kaart. Minderjarigen zonder een Kroatisch paspoort of ID-kaart kunnen een Domovnica laten zien.

Hoe maakt u een afspraak?

Bij de ambassade in Zagreb kunt u online een afspraak maken. Bij de consulaten in Opatija, Split en Dubrovnik kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen. U kunt er wel terecht voor een nooddocument (laissez-passer).

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Kroatië.

U kunt alleen contant betalen, in Kroatische kuna (HKR).

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. In dat geval krijgt u uw paspoort of ID-kaart maximaal 8 weken later.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan moet u uw paspoort of ID-kaart eerst opsturen naar de ambassade. Pas dan kan het nieuwe document worden opgestuurd.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen. U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Hoe krijgt u het document?

Document ophalen

U kunt uw reisdocument ophalen op de ambassade in Zagreb. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met onze sluitingsdagen.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade of het consulaat maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude document staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geef dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Zagreb.