Eerste paspoort minderjarige aanvragen in Italië

Woont u in Italië en wilt u voor de eerste keer een Nederlands paspoort voor uw kind aanvragen? Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Rome.

Uw situatie

 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind had niet eerder een Nederlands paspoort of ID-kaart.
 • Uw kind stond niet bijgeschreven in uw paspoort.

Geldt deze situatie niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht paspoort aanvragen.

Paspoort in Nederland aanvragen?

Reist u binnenkort naar Nederland? Dan kunt u ook uw aanvraag indienen bij 1 van de grensgemeenten of op Schiphol.

Wat heeft u nodig?

Om een paspoort aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Een overzicht van de benodigde documenten vindt u terug in de checklist (PDF). Let op: daarin staat alleen welke documenten u nodig heeft. De eisen waaraan deze documenten moeten voldoen, leest u op deze pagina.

Identiteitsbewijzen

U neemt alle identiteitsbewijzen mee die op naam van u en uw kind staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U neemt een ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier mee.

Pasfoto's

2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s.

Identiteit laten vaststellen

U komt met uw kind naar de ambassade of het consulaat-generaal om zijn of haar identiteit vast te laten stellen.

Toestemming ouders

Beide ouders moeten toestemming geven voor het aanvragen van een paspoort voor het kind.

Komen beide ouders naar de ambassade? U ondertekent allebei het paspoortaanvraagformulier en komt samen met uw kind naar de ambassade. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Kunt u (allebei) niet naar de ambassade komen? De ontbrekende ouder(s) ondertekent/ondertekenen een verklaring van toestemming (formulier in Nederlands en Engels). Woont u in Nederland, vraag dan een verklaring van toestemming aan bij uw gemeente. Zorg dat uw kind de verklaring(en) en een kopie van het paspoort van de ontbrekende ouder(s) meeneemt naar de ambassade.

Voogd

Bent u de voogd van het kind? Bewijs dit met een uitspraak van de rechter. Het afschrift van de uitspraak mag niet ouder dan 1 jaar zijn.

Overlijdensakte

Is 1 van de ouders van het kind overleden? Of zijn beide ouders overleden? Dan heeft u een afschrift van de overlijdensakte nodig.

Bewijs Nederlanderschap ouder tijdens geboorte kind

U moet bewijzen dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit had tijdens de geboorte van uw kind.

Lever hiervoor 1 van de volgende documenten aan:

 • De originele Nederlandse paspoorten van de ouder (afgegeven voor de geboorte van het kind) en een geldig verblijfsdocument uit het land waar de ouder woont.
 • Andere documenten waaruit blijkt dat de ouder het Nederlanderschap heeft. Zoals een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Nederlandse nationaliteit ouder

U bewijst dat 1 van de ouders nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een Nederlands paspoort en met een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.

Huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap

U neemt een afschrift van uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap mee. Daarop staan de volledige namen van de ouders en de huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Waren de ouders niet getrouwd tijdens de geboorte, dan zijn extra documenten nodig.

Geboorteakte

U neemt een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten de geboorteplaats van uw kind en de volledige namen van beide ouders staan. De documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Adoptiepapieren

Heeft u uw kind geadopteerd? Neem dan de adoptiepapieren mee.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u en uw kind legaal verblijven in het land waar u woont.

In Italië doet u dit met: 

 • een carta d'identità
  of
 • een attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea
  of
 • een verklaring van woonplaats (certificato di residenza), niet ouder dan 1 jaar

U wordt vriendelijk verzocht om ook een kopie van het document mee te nemen

Hoe maakt u een afspraak?

Bij de ambassade in Rome kunt u online een afspraak maken.

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Italië.
U kunt bij de ambassade pinnen.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. In dat geval krijgt u uw paspoort of ID-kaart maximaal 8 weken later.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan moet u uw paspoort of ID-kaart eerst opsturen naar de ambassade. Pas dan kan het nieuwe document worden opgestuurd.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen. U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Hoe krijgt u het document?

Document ophalen

U kunt uw reisdocument ophalen op de ambassade in Rome. Dat kan op maandag en woensdag  tussen 9.00 uur en 12.00 uur. En op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Houd wel rekening met onze sluitingsdagen.

Document laten opsturen

U kunt uw nieuwe paspoort of ID-kaart ook laten opsturen. Dit kan via een koerier (DHL). De kosten van € 12,50 zijn voor eigen rekening. U betaalt op het moment van aanvraag.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude document staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geef dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Rome.