Eerste paspoort meerderjarige aanvragen in Indonesië

Wilt u voor de eerste keer een Nederlands paspoort aanvragen en woont u in Indonesië? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Jakarta.

Uw situatie

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U had niet eerder een Nederlands paspoort of ID-kaart.
 • U stond niet bijgeschreven in het paspoort van 1 van uw ouders.
 • U gaat uw Nederlandse paspoort gebruiken om te reizen.

Geldt deze situatie niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht paspoort aanvragen.

Paspoort in Nederland aanvragen?

Reist u binnenkort naar Nederland? Dan kunt u ook uw aanvraag indienen bij 1 van de grensgemeenten of op Schiphol.

Wat heeft u nodig?

Om een paspoort aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Een overzicht van de benodigde documenten vindt u terug in de checklist (PDF). Let op: daarin staat alleen welke documenten u nodig heeft. De eisen waaraan deze documenten moeten voldoen, leest u op deze pagina.

Identiteitsbewijzen

U neemt alle identiteitsbewijzen mee die op uw naam staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U neemt een ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier mee.

Pasfoto's

2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s.

Naam van partner vermelden

Wilt u de naam van uw partner op uw paspoort? Lever dan een afschrift van uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschap in. Hierop staan de volledige namen van u en uw partner. En de datum waarop jullie trouwden, geregistreerd partner werden en eventueel ging scheiden. U mag alleen de naam en status van uw huidige of uw ex-partner in uw paspoort noemen.

Overlijdensakte

Bent u weduwe of weduwnaar en wilt u dat in het paspoort vermelden? Lever dan een afschrift van de overlijdensakte aan.

Bewijs Nederlanderschap ouder tijdens uw geboorte

U moet ook bewijzen dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit had tijdens uw geboorte. Bent u voor 1985 geboren? Dan moet u bewijzen dat uw vader het Nederlanderschap had tijdens uw geboorte. Bent u na 1985 geboren, dan bewijst u dit voor uw moeder of de vader.

Lever hiervoor 1 van de volgende documenten aan:

 • Vertrok de ouder voor 1 oktober 1994 uit Nederland? Lever dan een verklaring van het Bureau Vestigingsregister in Den Haag aan. Hierop staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
 • Vertrok de ouder na 1 oktober 1994 uit Nederland? Laat dan een uittreksel zien uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar de ouder het laatst woonde. Op het document staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
 • De originele Nederlandse paspoorten van uw ouder (dat geldig was tijdens uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument uit het land waar de ouder woont.
 • Andere documenten waaruit blijkt dat de ouder het Nederlanderschap heeft. Zoals een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Bent u voor 1985 geboren? En was uw Nederlandse moeder tijdens uw geboorte getrouwd met uw niet-Nederlandse vader? Lees dan de informatie over Nederlander worden met een optieverklaring.

Bewijs Nederlanderschap ouder tot uw 18e

U bewijst dat 1 van de ouders tot uw 18e jaar de Nederlandse nationaliteit had. Dit kan met een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met een ander document dat het Nederlanderschap aantoont.

Huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap

U overlegt een afschrift van de huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap van uw ouders. Op deze akte moeten de complete namen van uw ouders en hun huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet getrouwd, dan zijn andere documenten nodig.

Geboorteakte

U neemt een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders staan. De documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs legaal verblijf

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont.

In Indonesië doet u dit met:  

 • een geldig visum (en documenten die dit ondersteunen) 
  of
 • een geldige verblijfsvergunning

Hoe maakt u een afspraak?

Met de ambassade in Jakarta kunt u online een afspraak maken.

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Indonesië.
U kunt contant betalen in Indonesische rupiah (IDR), pinnen en met creditcard afrekenen.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. In dat geval krijgt u uw paspoort of ID-kaart maximaal 8 weken later.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan moet u uw paspoort of ID-kaart eerst opsturen naar de ambassade. Pas dan kan het nieuwe document worden opgestuurd.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen.  U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Hoe krijgt u het document?

Document ophalen

U kunt uw reisdocument ophalen op de ambassade in Jakarta. Dat kan op maandag tot en met donderdag tussen 14.30 uur en 15.00 uur. En op vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met onze sluitingsdagen.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade of het consulaat maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude document staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geeft dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Jakarta.