Eerste paspoort meerderjarige aanvragen in Denemarken

Wilt u voor de eerste keer een Nederlands paspoort aanvragen en woont u in Denemarken? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Kopenhagen.

Uw situatie

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U had niet eerder een Nederlands paspoort of ID-kaart.
  • U stond niet bijgeschreven in het paspoort van 1 van uw ouders.
  • U gaat uw Nederlandse paspoort gebruiken om te reizen.

Geldt deze situatie niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht paspoort aanvragen.

Paspoort in Nederland aanvragen?

Reist u binnenkort naar Nederland? Dan kunt u ook uw aanvraag indienen bij 1 van de grensgemeenten of op Schiphol.

Wat heeft u nodig?

Om een paspoort aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Een overzicht van de benodigde documenten vindt u terug in de checklist (PDF). Let op: daarin staat alleen welke documenten u nodig heeft. De eisen waaraan deze documenten moeten voldoen, leest u op deze pagina.

Identiteitsbewijzen

U neemt alle identiteitsbewijzen mee die op uw naam staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U neemt een ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier mee.

Pasfoto's

2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s.

Naam van partner vermelden

Wilt u de naam van uw partner op uw paspoort? Lever dan een afschrift van uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschap in. Hierop staan de volledige namen van u en uw partner. En de datum waarop jullie trouwden, geregistreerd partner werden en eventueel ging scheiden. U mag alleen de naam en status van uw huidige of uw ex-partner in uw paspoort noemen.

Overlijdensakte

Bent u weduwe of weduwnaar en wilt u dat in het paspoort vermelden? Lever dan een afschrift van de overlijdensakte aan.

Bewijs Nederlanderschap ouder tijdens uw geboorte

U moet ook bewijzen dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit had tijdens uw geboorte. Bent u voor 1985 geboren? Dan moet u bewijzen dat uw vader het Nederlanderschap had tijdens uw geboorte. Bent u na 1985 geboren, dan bewijst u dit voor uw moeder of de vader.

Lever hiervoor 1 van de volgende documenten aan:

  • Vertrok de ouder voor 1 oktober 1994 uit Nederland? Lever dan een verklaring van het Bureau Vestigingsregister in Den Haag aan. Hierop staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
  • Vertrok de ouder na 1 oktober 1994 uit Nederland? Laat dan een uittreksel zien uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar de ouder het laatst woonde. Op het document staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
  • De originele Nederlandse paspoorten van uw ouder (dat geldig was tijdens uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument uit het land waar de ouder woont.
  • Andere documenten waaruit blijkt dat de ouder het Nederlanderschap heeft. Zoals een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Bent u voor 1985 geboren? En was uw Nederlandse moeder tijdens uw geboorte getrouwd met uw niet-Nederlandse vader? Lees dan de informatie over Nederlander worden met een optieverklaring.

Bewijs Nederlanderschap ouder tot uw 18e

U bewijst dat 1 van de ouders tot uw 18e jaar de Nederlandse nationaliteit had. Dit kan met een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met een ander document dat het Nederlanderschap aantoont.

Huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap

U overlegt een afschrift van de huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap van uw ouders. Op deze akte moeten de complete namen van uw ouders en hun huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet getrouwd, dan zijn andere documenten nodig.

Geboorteakte

U neemt een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders staan. De documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs legaal verblijf

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont.

In Denemarken doet u dit met:

  • een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw woonplaats, met vermelding van uw nationaliteit.

Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 12 maanden. U kunt dit registerindsigt opvragen via borger.dk (website in het Deens). Daar kiest u de optie "Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR" en logt u in met uw Nemld (Deense tegenhanger van DigiD). Download en print het pfd-formulier en breng het mee naar de ambassade.

Personen jonger dan 15 jaar zonder Nemld, zullen een "bopælsattest" met vermelding van nationaliteit bij de gemeente aan moeten vragen. Hieraan zijn meestal kosten verbonden.

Woont u in Zuid-Zweden en vraagt u uw reisdocument aan in Kopenhagen?

Dan levert u een personbevis in. Dit document vraagt u aan bij het Skattekontoret. Bent u jonger dan 18 jaar en bent u in Nederland geboren? Dan toont u ook een geboorteakte of een uittreksel uit uw geboorteplaats.

Hoe maakt u een afspraak?

Maak hier uw afspraak via het afsprakensysteem.

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Denemarken.
U kunt betalen met Dankort, Mastercard, Maestro, Visa of Visa electron. Contant betalen is niet mogelijk.

Wanneer u met een debetkaart betaalt, denkt u er dan aan dat u via uw bank de mogelijkheid voor buitenlandse transacties inschakelt. Op de ambassade is een betaling via het pinapparaat namelijk een buitenlandse transactie.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. In dat geval krijgt u uw paspoort of ID-kaart maximaal 8 weken later.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan wordt uw paspoort of ID-kaart op het moment van de aanvraag ongeldig gemaakt.

Hoe volgt u uw aanvraag?

U ontvangt als u uw reisdocument aanvraagt een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen. U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Hoe krijgt u het document?

Document ophalen

U kunt uw reisdocument ophalen op de ambassade in Kopenhagen. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met onze sluitingsdagen.

Document laten opsturen

U kunt uw nieuwe paspoort of ID-kaart ook per aangetekende post laten opsturen. Verzending binnen Denemarken kost minimaal DKK 111,00. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal op te sturen documenten. U betaalt de extra kosten bij het indienen van uw aanvraag.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade of het consulaat maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude paspoort staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geef dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Kopenhagen.