Nooddocumenten aanvragen in Libanon

Bent u in Libanon uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of is deze gestolen? En wilt u een nieuw paspoort, noodpaspoort of laissez-passer aanvragen? Neem dan de juiste documenten mee naar de ambassade of het consulaat.

Paspoort of ID-kaart verloren of gestolen

Is uw paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen? Dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de ambassade of het consulaat bij u in de regio. Zij kunnen u helpen bij de aanvraag van een document dat uw paspoort of ID-kaart (tijdelijk) kan vervangen.

Wat heeft u nodig voor een nooddocument?

Vraagt u een nieuw paspoort, noodpaspoort of laissez-passer aan? Neem dan deze documenten mee naar de ambassade of het consulaat:

  • een volledig ingevuld paspoortaanvraagformulier
  • een volledig ingevulde verklaring vermissing reisdocument
  • als u die heeft: andere identiteitsbewijzen of kopieën daarvan
  • als u die heeft: een kopie van uw verloren paspoort of ID-kaart
  • 2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto's
  • als u die heeft: een politierapport dat het verlies of diefstal van uw paspoort of ID-kaart vermeldt
  • bewijs dat u uw reis niet kunt uitstellen of een bewijs dat u toerist bent
  • tickets voor uw verdere reis wanneer u deze aflegt per vliegtuig, trein en/of boot.

Nooddocument voor kinderen

Is het document voor een kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook een bewijs van toestemming door de ouder(s) of voogd(en) mee. En kopieën van de paspoorten van de ouder(s) of voogd(en).

Hoe lang duurt het?

Een noodpaspoort of laissez-passer aanvragen duurt gemiddeld 2 tot 3 werkdagen. Een nieuw paspoort duurt gemiddeld 4 weken.

Vindt u uw verloren of gestolen document in de tussentijd terug? Lever deze dan in bij de ambassade of consulaat. U kunt deze niet meer gebruiken.

Wat kost een nooddocument?

De prijs van uw nooddocument vindt u bij de consulaire tarieven.

Nooddocument aanvragen in dit land of gebied

Uitreis uit Libanon met nooddocument

Als u Libanon wilt uitreizen op een nooddocument dan is het nodig voor uw vertrek uw inreisvisum door de Libanese immigratiedienst General Security te laten overplaatsen in uw nooddocument.

Het volstaat niet om een kopie van uw visum in het verloren paspoort te tonen.

U kunt dit niet op de luchthaven regelen.