ID-kaart verlengen minderjarige in Indonesië

Woont u in Indonesië en wilt u de identiteitskaart (ID-kaart) van uw kind verlengen? Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in jakarta.

Uw situatie

  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit
  • Uw kind is jonger dan 18 jaar
  • Uw kind heeft een (verlopen) ID-kaart of paspoort of was bijgeschreven in het paspoort van 1 van de ouders
  • Uw kind gebruikt het document om binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland te reizen

Geldt deze situatie niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht ID-kaart aanvragen.

ID-kaart in Nederland aanvragen?

Reist u binnenkort naar Nederland? Dan kunt u ook uw aanvraag indienen bij 1 van de grensgemeenten of op Schiphol.

Wat heeft u nodig?

Om een ID-kaart aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Een overzicht van de benodigde documenten vindt u terug in de checklist (PDF). Let op: daarin staat alleen welke documenten u nodig heeft. De eisen waaraan deze documenten moeten voldoen, leest u op deze pagina.

Identiteitsbewijzen

U neemt alle identiteitsbewijzen mee die op naam van u en uw kind staan, ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U neemt een ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier mee. Hiermee kunt u ook een ID-kaart aanvragen.

Pasfoto's

2 pasfoto’s ( 1 verplicht, 1 reserve) die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s.

Identiteit laten vaststellen

Uw kind moet naar de ambassade of consulaat-generaal komen om zijn of haar identiteit vast te stellen.

Toestemming ouders

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moeten beide ouders toestemming geven voor het aanvragen van een ID-kaart voor het kind.

Komen beide ouders naar de ambassade? U ondertekent allebei het paspoortaanvraagformulier en komt samen met uw kind naar de ambassade. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Kunt u (allebei) niet naar de ambassade komen? De ontbrekende ouder(s) ondertekent/ondertekenen een verklaring van toestemming (formulier in Nederlands en Engels). Woont u in Nederland, vraag dan een verklaring van toestemming aan bij uw gemeente. Zorg dat uw kind de verklaring(en) en een kopie van het paspoort van de ontbrekende ouder(s) meeneemt naar de ambassade.

Voogd

Bent u de voogd van het kind? Bewijs dit met een uitspraak van de rechter. Het afschrift van deze uitspraak mag niet ouder dan 1 jaar zijn.

Overlijdensakte

Is 1 van de ouders van het kind overleden? Toon dit dan aan met een afschrift van de overlijdensakte.

Nederlandse nationaliteit ouder

U bewijst dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.

Geboorteakte

Staat de geboorteakte van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u hiervoor niets mee te nemen. Staat de akte niet in de BRP? Neem dan een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten de geboorteplaats van het kind en de volledige namen van beide ouders staan. De documenten hoeven niet recent te zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u en het kind legaal verblijven in het land waar u woont.

In Indonesië doet u dit met:  

  • een geldig visum (en documenten die dit ondersteunen) 
    of
  • een geldige verblijfsvergunning

Hoe maakt u een afspraak?

Met de ambassade in Jakarta kunt u online een afspraak maken.

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Indonesië.
U kunt contant betalen in Indonesische rupiah (IDR), pinnen en met creditcard afrekenen.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt eerst of u Nederlander bent. Als dit zo is dan heeft u recht op een paspoort of ID-kaart.

Het duurt gemiddeld 3 weken totdat uw paspoort of ID-kaart klaar is. Het is mogelijk dat wij u om extra documenten vragen. Zo kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. In dat geval krijgt u uw paspoort of ID-kaart maximaal 8 weken later.

Paspoort in de tussentijd nodig?

Heeft u uw paspoort of ID-kaart in de tussentijd nodig? Dan levert u die in als u uw nieuwe document komt ophalen. Laat u het document opsturen? Dan moet u uw paspoort of ID-kaart eerst opsturen naar de ambassade. Pas dan kan het nieuwe document worden opgestuurd.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen.  U krijgt per e-mail bericht als uw document klaar is.

Hoe krijgt u het document?

Document ophalen

U kunt uw reisdocument ophalen op de ambassade in Jakarta. Dat kan op maandag tot en met donderdag tussen 14.30 uur en 15.00 uur. En op vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met onze sluitingsdagen.

Wat gebeurt er met uw oude paspoort of ID-kaart?

De ambassade of het consulaat maakt uw oude paspoort of ID-kaart ongeldig. Daarna krijgt u het terug.

Heeft u geldige verblijfsvergunningen of visa in uw oude document staan? En wilt u die pagina’s blijven gebruiken? Geeft dit dan van tevoren aan.

Hoe neemt u contact op?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Jakarta.