Geboorte aangeven in Indonesië

Wanneer uw kind in Indonesië wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren.

Aangifte doen bij geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u de geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt daarna de buitenlandse geboorteakte laten registreren in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen heeft een buitenlands document nog legalisatie nodig om het in Nederland te kunnen gebruiken.

Heeft u de aangifte op een Nederlandse ambassade gedaan? Dan staat uw kind nog niet automatisch in Nederland geregistreerd. Dit kunt u alsnog regelen. Legalisatie is dan niet nodig.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Kind erkennen in het buitenland

Wilt u uw kind erkennen in het buitenland? Informeer dan bij de lokale autoriteiten of zij voor u een akte van erkenning kunnen opmaken.  

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.