Consulaire tarieven in China

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in China kunt u contant in lokale valuta betalen, met een Nederlandse bankkaart of met een internationale creditcard. Bij de ambassade in Peking kunt u ook betalen met een lokale bankpas met het Unionpay logo.

Tarieven vanaf 01 november 2018

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CNY
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 130,77 1.035,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 117,47 930,00
Zakenpaspoort / Business passport 130,77 1.035,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 117,77 930,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 95,74 755,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document       47,50 375,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 475,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CNY
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 184,00 1.460,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 314,00 2.490,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 165,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 866,00 6.870,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.105,00 8.765,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 644,00 5.110,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 884,00 7.015,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 128,00 1.015,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 2.775,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR CNY
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 235,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 205,00
Legalisaties / Legalisations EUR CNY
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 205,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 205,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 815,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 1.035,00