Legaliseren van documenten uit Tsjechië voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Tsjechië kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Tsjechië. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Tsjechië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

U kunt alle Tsjechische documenten laten legaliseren die u in het Koninkrijk der Nederlanden wilt gebruiken. De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij het gemeentehuis (matriční úřad) in de plaats van gebeuren.

U kunt deze documenten ook aanvragen bij de Tsjechische ambassade in Den Haag.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij het gemeentehuis (matriční úřad) in de plaats waar u staat ingeschreven. In de grote steden kan dit ook bij de politie van de (deel)gemeente. Daar kunt u bovendien een meertalig formulier opvragen (Tsjechisch/Engels/Frans/Duits).

Vraag de verklaring persoonlijk op. U heeft daarbij een geldig identiteitsbewijs nodig. Alleen Tsjechen kunnen dit document opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit document vraagt u op bij de rechtbank (obvodni soud) die de echtscheiding uitsprak.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Tsjechië waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Tsjechische apostille nodig:

 • documenten van de burgerlijke stand
 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Tsjechische autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen. Lees meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Tsjechische autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.