Legaliseren van documenten uit Portugal voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Portugal kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Portugal. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Portugal, de Azoren of Madeira.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een scheidingsakte

Bent u in Portugal

Informeer bij de Portugese autoriteiten waar u deze documenten opvraagt. Veel documenten zijn op te vragen bij uw gemeente.

Bent u in Nederland

De Portugese ambassade in Den Haag geeft (meertalige) uittreksels af.

Verklaring van ongehuwd zijn

Portugal geeft geen verklaring van ongehuwd zijn af. Als u niet getrouwd bent, staat dit op uw identiteitskaart. Behalve als u na de afgifte van de kaart gescheiden bent.
U kunt ook een afschrift uit het geboorteregister gebruiken. Daar staat uw huwelijkse staat ook op. Het afschrift mag niet ouder dan drie maanden zijn.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Portugal waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken:

 • alle afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand
 • (inclusief meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren
 • verklaringen dat u volgens de wet mag trouwen (huwelijksbevoegdheid)

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland en Aruba en heeft voor deze documenten geen legalisatie nodig:

 • alle documenten over:
  • de handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status van personen
  • hun nationaliteit
  • hun woon- of verblijfplaats
 • alle documenten die nodig zijn om te trouwen
 • alle documenten die nodig zijn voor het opstellen van een akte bij de burgerlijke stand.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Portugese apostille nodig:

 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Portugese autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen. Lees meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU.

Welke documenten hebben een andere legalisatie nodig

Portugese documenten van handelstransacties of douaneformaliteiten hebben een andere legalisatie nodig dan een apostille. Informeer bij de Portugese autoriteiten of dit voor uw document geldt.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Portugese autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Portugal.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.