Legaliseren van documenten uit Luxemburg voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Luxemburg kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Luxemburg. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Luxemburg.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Luxemburgse autoriteiten waar u deze documenten opvraagt. Veel documenten zijn op te vragen bij uw gemeente.

 • afschrift van een scheidingsakte

Dit document vraagt u op bij de rechtbank.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Luxemburg waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • alle afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand
 • (inclusief meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren
 • verklaringen dat u volgens de wet mag trouwen

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland en Aruba en heeft voor deze documenten geen legalisatie nodig:

 • alle documenten over:
  • uw handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status
  • uw nationaliteit
  • uw woon- of verblijfplaats
 • alle documenten die nodig zijn om te trouwen
 • alle documenten die nodig zijn voor het opstellen van een akte bij de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Luxemburgse apostille nodig:

 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Luxemburgse overheid als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen. Lees meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU.

Welke documenten hebben een andere legalisatie nodig?

Luxemburgse documenten van handelstransacties of douaneformaliteiten hebben een andere legalisatie nodig dan een apostille. Informeer bij de Luxemburgse overheid of dit voor uw document geldt.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij d het Luxemburgse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze website is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Luxemburg. 

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.