Legaliseren van buitenlandse documenten in Nederland

U kunt sommige buitenlandse documenten in Nederland laten legaliseren. Deze zijn dan afgegeven door een buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland. U kunt daarmee terecht bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag (CDC).

Welke buitenlandse documenten legaliseert het CDC?

Het CDC legaliseert alleen buitenlandse documenten, die zijn afgegeven door een buitenlands consulaat of ambassade in Nederland. Meestal gaat het om consulaire verklaringen. Soms zijn het afschriften en uittreksels uit het nationale register van de burgerlijke stand van dat land. De meest voorkomende consulaire verklaringen zijn:

  • een verklaring afstand doen van nationaliteit
  • Een verklaring van ongehuwd zijn

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Hoe kunt u uw document laten legaliseren door het CDC?

Legaliseren aan de balie

Lever uw document in bij de legalisatiebalie van het CDC. U kunt dit ook laten doen door een familielid of kennis.

Hoe lang duurt het

De wachttijd is gemiddeld 1 uur. Heeft u meer dan 20 documenten, dan duurt het langer. Documenten die u vóór 11.30 uur inlevert, zijn nog dezelfde dag klaar. Levert u ze na 11.30 in, dan kunt u ze de volgende werkdag ophalen vanaf 9.00 uur.

Legaliseren via de post

U stuurt de documenten (aangetekend) op naar het CDC. Geef daarbij ook uw gegevens op zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Hoe lang duurt het

U krijgt een brief waarin staat hoe u moet betalen. Nadat uw betaling binnen is, stuurt het CDC u binnen 21 dagen de gelegaliseerde documenten.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het Consulair Dienstencentrum zit in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

Routebeschrijving
 

Openingstijden

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

De legalisatiebalie is gesloten op officiële feestdagen. Daarnaast ook op 28 april 2017 (dag na Koningsdag) en 26 mei 2017 (dag na Hemelvaartsdag).

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoonnummers

24/7 bereikbaar:

Telefoonnummer in Nederland: 247-247-247
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31-247-247-247

E-mailadres

E-mail: info.consulair@minbuza.nl

Wat kost legaliseren door het CDC

Legaliseren van documenten kost €10 per document. U kunt meteen aan de balie betalen. Dit kan contant, maar pinnen heeft de voorkeur. Als u uw document opstuurt, betaalt u het bedrag vooruit.

Is uw document geschikt om te laten legaliseren?

Het kan voorkomen dat uw document niet geschikt is om te legaliseren. U kunt uw document eerst via een e-mail laten controleren door het CDC. Dit kan u kosten en moeite besparen. U krijgt per e-mail bericht terug.

Document opsturen via e-mail

Maak een scan van het document en stuur de afbeelding op via e-mail. Als uw document geschikt is, kunt u het laten legaliseren aan de balie. U kunt het ook (aangetekend) opsturen.

Is uw document niet geschikt om te legaliseren?

Als het CDC uw document (nog) niet kan legaliseren, dan krijgt u dat aan de balie gelijk te horen. Heeft u uw document via e-mail laten controleren? Dan krijgt u een bericht per e-mail. Heeft u uw documenten via de post gestuurd, dan geldt er een minimumbedrag van €15. Kosten onder €15 krijgt u niet teruggestort.

Welke documenten kunt u niet laten legaliseren?

U kunt bijvoorbeeld de volgende documenten niet laten legaliseren door het CDC:

  • door een ambassade of een consulaat afgegeven documenten, die in Nederland juridisch ongeldig zijn, zoals een consulaire echtscheiding
  • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
  • religieverklaringen, zoals christen-verklaringen of doopbewijzen
  • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’