Legaliseren van documenten uit Frankrijk voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Frankrijk kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Frankrijk. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Een ieder die één of meer documenten uit Frankrijk (en de overzeese gebiedsdelen) wil kunnen gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden. U kunt uw gelegaliseerde document dan gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op via de Franse overheidssite Service-Public. De informatie op deze site is in het Frans.

Verklaring van ongehuwd zijn/geen samenlevingscontract hebben

(mention de mariage/PACS)

Een huwelijk of samenlevingscontract staat als aantekening op uw geboorteakte.
Staat er geen aantekening op, dan kunt een afschrift gebruiken als bewijs.
Vraag een afschrift van uw geboorteakte op via de Franse overheidssite Service-Public.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(mention de divorce)

Vraag een afschrift van uw geboorteakte op via de Franse overheidssite Service-Public. Daarop staat een aantekening van de datum van echtscheiding. Ook staat er welke rechtbank de echtscheiding uitsprak.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Frankrijk waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • alle aktes van de burgerlijke stand (inclusief meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland en Aruba:

 • alle documenten over:
  • uw handelingsbevoegdheid of familierechtelijke status
  • uw nationaliteit
  • uw woon- of verblijfplaats
 • alle documenten die nodig zijn om te trouwen
 • alle documenten die nodig zijn voor het opstellen van een akte bij de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille van Frankrijk nodig:

 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Franse autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen. Lees meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Franse autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels en Frans.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Frankrijk.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.