Legaliseren van documenten uit de Filipijnen voor gebruik in Nederland

Laat uw Filipijnse document legaliseren door het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Filipijnen.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u online op via de Filipijnse overheidssites National Statistics Office - NSO en Ecensus. U ontvangt uw akte op veiligheidspapier met een barcode.

Verklaring van ongehuwd zijn

CENOMAR (Certificate of No Marriage)
Deze verklaring vraagt u online op via de Filipijnse overheidssites National Statistics Office - NSO en Ecensus. U ontvangt uw akte op veiligheidspapier met een barcode.

Aanvullende verklaring bij gegevens NSO

Het kan zijn dat de gegevens van het Filipijnse Bureau voor Statistiek (NSO) niet helemaal bijgewerkt zijn. U krijgt in dat geval een verklaring van ongehuwd zijn tot een bepaalde datum. Hierop staat dat u tot die datum niet voorkomt in het huwelijksregister.

Hoe werkt het verder

Voor de periode vanaf die datum laat u een affidavit opstellen. Dat is een verklaring onder ede die u bij de notaris aflegt. U heeft hierbij een kopie van uw geboorteakte nodig. Laat de affidavit eerst legaliseren door een rechtbank (Regional Trial Court). Daarna kunt u met uw documenten naar het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waar laat u uw document legaliseren?

Sinds 1 januari 2016 legaliseert de Nederlandse ambassade in Manilla geen Filipijnse documenten meer. Met de legalisatie van het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Documenten van het Filipijnse Consulaat in Oranjestad/ Aruba

U laat een document dat is afgegeven door het Filipijnse consulaat in Oranjestad legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in Nederland.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten. 

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.