Legaliseren van documenten uit Canada voor gebruik in Nederland

U wilt uw Canadese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert een Nederlandse vertegenwoordiging uw document. Dan is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Canada.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is een ‘long-form’ document. Het is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.
 • Een Canadese vertaler moet zijn gecertificeerd door de betreffende provinciale of territoriale organisatie van vertalers.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van de echtscheidingsakte

Deze afschriften vraagt u aan bij het bevolkingsregister in uw provincie: Provincial Vital Statistics Offices. De overheidssite van Canada geeft een overzicht van alle kantoren van de burgerlijke stand in Canada.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt in Canada  op 2 manieren een document verkrijgen dat u kunt gebruiken als bewijs van uw ongehuwd zijn:

 • U vraagt een ’Statement in-lieu of certificate of non-impediment to marriage abroad' aan bij de ‘Authentication Services Section’, Global Affairs Canada in Ottawa

of

 • U vraagt een ‘Search of Marriage record’ aan bij een van de Provincial Vital Statistics Offices. Op de overheidssite van Canada vindt u een overzicht.

Verklaring van ongehuwd zijn opvragen in Nederland

Als Canadees kunt u terecht bij de Canadese ambassade in Den Haag. Daarna laat u het document nog legaliseren het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u aan via het bevolkingsregister in de provincie waar het overlijden plaatsvond (Provincial Vital Statistics Offices). Op de overheidssite canada.ca staat hoe u dit doet.

Waar en hoe kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze website leest u (in het Engels of Frans) hoe u dit kunt doen.

Heeft u uw document alleen nodig voor het aanvragen van een Nederlands paspoort in Canada? Dan is het met de Canadese legalisatie klaar voor gebruik. Voor andere doeleinden heeft u nog een Nederlandse legalisatie nodig. Daarvoor kunt u terecht bij 1 van deze Nederlandse vertegenwoordigingen in Canada:

Met de Canadese en Nederlandse legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat kost legaliseren?

De prijzen voor het legaliseren vindt u op de consulaire tarievenpagina. U betaalt in Canadese dollars.

Komt u uw document zelf brengen of laat u dit door iemand doen? Dan kunt u betalen met contant geld, een ‘certified check’, een ‘money order’ of met een Visa of MasterCard.

Stuurt u uw document op per post? Dan kunt u betalen met een ‘certified check’, een ‘money order’ of per credit card als u de benodigde autorisatiegegevens meestuurt. Stuur ook altijd uw adres, telefoonnummer en e-mailadres mee, zodat u bereikbaar bent als er vragen zijn.

Opsturen van documenten

Maakt u gebruik van het aanbod van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken om uw document af te leveren bij de ambassade in Ottawa of op te sturen naar een van de consulaten? Stuur dan een aparte, gesloten envelop mee naar het ministerie. In de envelop stuurt u de betaling mee (zie hierboven) en een brief met uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Dit is belangrijk als er vragen zijn over uw aanvraag. De envelop adresseert u aan de gewenste Nederlandse vertegenwoordiging.

De ambassade of het consulaat probeert om de legalisatieprocedure te voltooien binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw complete aanvraag. Wij sturen uw document gratis naar u terug met de gewone post. Wilt u liever dat uw document wordt teruggestuurd met een koeriersfirma, per aangetekende post of als spoedzending? Bekijk dan de verzendinstructies. (Engels)

Met de Canadese en Nederlandse legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Canadese Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Canadese Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in Nederland.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het laten legaliseren van documenten in Canada.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.