Nederland Wereldwijd

Faciliterend visum

Wilt u naar Nederland komen en reist u samen met of naar een familielid met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u een faciliterend visum aanvragen. Het faciliterend visum kunt u vaak sneller en gratis krijgen.

Bent u familielid van een Nederlander? Dan kunt u alleen een faciliterend visum aanvragen als uw Nederlandse familielid gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer van personen. En hierdoor onder het EU-recht valt. Bekijk wanneer uw familielid onder het EU-recht valt.  

Let op: U kunt alleen naar Nederland reizen als u bent vrijgesteld van het EU-inreisverbod. Lees de regels voor inreizen op Rijksoverheid.nl.

Familie van iemand met de nationaliteit van de EU/EER of Zwitserland

U wilt naar Europa reizen en Nederland is de hoofdbestemming van uw reis? En reist u samen met of naar een familielid dat de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland? Dan kunt u een faciliterend visum aanvragen.

U moet dan aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent visumplichtig en u bent familie van een burger met de nationaliteit van de EU/EER of Zwitserland. Op de IND-site leest u welke familieleden in aanmerking komen.
  2. Het familielid waarmee u reist woont of reist naar een ander land dan waar hij/zij de nationaliteit van heeft.
  3. U voegt zich bij uw familielid of reist samen naar het land dat u wilt bezoeken.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Bekijk dan de checklist om te zien welke documenten u nodig heeft voor het indienen van uw aanvraag.

Ouder(s) van een minderjarig Nederlands kind

Bent u ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit? En wilt u samen met uw kind naar Nederland komen? Dan kunt u een faciliterend visum aanvragen. Op de website van de IND leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Bekijk de checklist om te zien welke documenten u nodig heeft voor het indienen van uw aanvraag. 

U kunt uw visum alleen aanvragen bij een externe dienstverlener (VFS Global of TLS). Is er geen externe dienstverlener? Dan kunt u terecht bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Is er geen Nederlandse vertegenwoordiging in uw land aanwezig? Dan kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging in bijvoorbeeld het buurland. Weet u niet waar u terecht kunt? Neem dan contact op met het contactcenter van Nederland Wereldwijd.