Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats aanvragen in Syrië

Bent u Nederlander en woont u in Syrië? En wilt u een verklaring woonplaats aanvragen?

Dan kunt u terecht bij een Nederlandse ambassade in Turkije.