Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in de Turks- en Caicoseilanden

Heeft u in de Turks- en Caicoseilanden een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kunt u de verklaring aanvragen bij het Nederlandse consulaat-generaal in Miami, de Verenigde Staten. Of bij de ambassade in Washington of 1 van de andere consulaten-generaal in Chicago, New York of San Francisco. De aanvraag kan per post gedaan worden.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Procedure voor verklaringen aanvragen in de VS

Aanvragen per post

In de VS kunnen consulaire verklaringen per post aangevraagd worden. Om de verklaring aan te vragen, stuurt u een brief met uw naam, contactgegevens, de gevraagde documenten (kopieën, geen originele documenten) en betaling per post op.

Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Het duurt ongeveer 3 werkdagen om uw aanvraag te verwerken.

Wilt u de verklaring per post retour ontvangen, stuur dan een retour envelop met de juiste portokosten mee. Heeft u originele documenten meegestuurd, dan worden deze alleen teruggestuurd als u kopieën meegestuurd heeft.

De verklaring kan ook opgestuurd worden per UPS, FedEX of DHL. U betaalt zelf de portokosten en u moet een al betaald, elektronisch etiket met uw aanvraag meesturen. Meer hierover leest u in de (Engelstalige) mailing instructions.

Aanvragen in persoon

Wilt u in persoon langskomen? Maak dan een afspraak via het online afsprakensysteem.

Wilt u uw aanvraag indienen bij het consulaat-generaal in Chicago? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.

Als het mogelijk is, wordt de verklaring direct gemaakt en kunt u er op wachten. Als het te druk is, kunt u het een andere dag ophalen of naar u laten versturen. Neem daarom uit voorzorg altijd een aan uzelf geadresseerde envelop en voldoende postzegels mee.

Postadressen ambassade en consulaten-generaal

Bekijk de contact pagina van de ambassade in Washington of de consulaten-generaal in Atlanta, Chicago, Miami, New York of San Francisco voor het adres waar u uw aanvraag naar toe kunt sturen. Vergeet niet op de envelop te vermelden dat uw brief bestemd is voor de consulaire afdeling.