Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Zwitserland

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Zwitserland? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Trouwen in Zwitserland

Naamskeuze na huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wanneer een huwelijk in Zwitserland (= naar Zwitsers recht) plaatsvindt, kunnen beide echtgenoten hun oorspronkelijke familienamen behouden of een gedeelde familienaam kiezen. In dit geval moeten zij de familienaam van de bruid of de familienaam van de bruidegom kiezen. In geregistreerde partnerschappen kan het paar ook één van de namen van de partners kiezen als gedeelde familienaam.

Gehuwde naam in uw Nederlandse paspoort of ID-kaart

De nieuwe achternaam na het huwelijk kan in uw Nederlandse paspoort of ID-kaart worden ingevoerd om uw originele achternaam te vervangen. Of u kunt ervoor kiezen uw originele achternaam te behouden en de naam van uw echtgenoot laten te laten vermelden als "e/v <achternaam echtgenoot>".

Wilt u uw achternaam in uw paspoort of op uw ID-kaart aan laten passen? Vraag dan een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aan bij de ambassade. U hoeft hiervoor niet te wachten tot uw paspoort of ID-kaart verloopt.

Dubbele namen

  • Dubbele namen zoals Meier Müller zijn niet langer mogelijk bij een huwelijk naar Zwitsers recht.
  • Familienamen met een verbindingsstreepje (zoals Meier-Müller) zijn geen officiële namen en worden niet in de Zwitserse registers van de burgerlijke stand opgenomen, maar kunnen wel in alledaagse situaties worden gebruikt. Als u ook de Zwitserse nationaliteit bezit, kan de dubbele naam met verbindingsstreepje op aanvraag in uw Zwitsers paspoort en identiteitskaart worden geregistreerd. Dit is echter niet toegestaan in het Nederlandse paspoort of identiteitskaart.