Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Tunesië

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Tunesië? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Benodigde documenten om te trouwen in Tunesië

Bent u Nederlander en gaat u trouwen in Tunesië? Dan heeft u een aantal documenten nodig uit Nederland. Deze documenten moeten volgens internationaal model zijn opgemaakt.

De Tunesische gemeente vraagt meestal om de volgende documenten van uzelf:

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid (niet ouder dan 6 weken)
 • Geldig paspoort
 • Recent uittreksel van uw geboorteakte (niet ouder dan 20 dagen)
 • Recent uittreksel van persoonsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien gescheiden: recent uittreksel van het huwelijksregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien weduwe(naar): recent uittreksel uit het overlijdensregister (niet ouder dan 3 maanden)

De Tunesische gemeente vraagt meestal om de volgende documenten van uw Tunesische partner:

 • Geldig paspoort
 • Franstalig Certificat de Résidence (verklaring van woonplaats), met vermelding van het volledige adres van de Tunesische partner
 • Franstalig Certificat de Célibat(ongehuwdverklaring). Uw partner vraagt deze verklaring aan bij de gemeente waar hij/zij woont
 • Indien gescheiden: afschrift van een echtscheidingsakte

Bovenvermelde informatie is opgesteld als algemene leidraad, die te allen tijde kan veranderen. Deze ambassade noch het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Met uw Tunesische partner naar Nederland verhuizen

Uw Tunesische partner kan na het huwelijk niet meteen naar Nederland verhuizen. Om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven, heeft hij/zij een verblijfsvergunning nodig. De verblijfsvergunning vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Lees meer op de website van de IND.