Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Oostenrijk

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Oostenrijk? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Verklaring van huwelijksbevoegdheid - Ehefähigkeitszeugnis

Indien u Nederlander bent, in Oostenrijk woont en in Oostenrijk in het huwelijk wilt treden, dan vraagt de Oostenrijkse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemd Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijks­bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Aan wie moet ik mij wenden voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

Indien u ooit in Nederland hebt gewoond - dus ook indien u als minderjarige uit Nederland bent vertrokken - moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest. Het kan zijn dat u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in Oostenrijk nog in een ander land heeft gewoond. In dat geval kan het voorkomen dat de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand u tevens zal vragen naar een bewijs van de bevoegde autoriteiten van dat andere land dat u gedurende het verblijf aldaar niet in het huwelijk bent getreden of gehuwd bent geweest.

Omdat helaas vaak onduidelijkheid bestaat over de verklaring huwelijksbevoegdheid is het van uiterst belang dat u tegenover de gemeente in Nederland benadrukt, dat u gaat trouwen in Oostenrijk en dat de verklaring internationaal dient te zijn en waarin gegevens van beide partners worden opgenomen.

Indien u nooit in Nederland hebt gewoond en altijd in Oostenrijk woonachtig bent geweest, kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid aanvragen bij de ambassade. We willen u vragen een email te zenden aan het volgende emailadres: wen-ca@minbuza.nl. Wij zullen u dan informeren over het hoe en wat van de procedure.