Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de Filipijnen

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de Filipijnen? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

U kunt in principe op ieder gemeentehuis of in iedere kerk in de Filipijnen trouwen. Een kerkelijk huwelijk wordt in de Filipijnen ook door de burgerlijke stand erkend.

Het is niet mogelijk om op de ambassade in Manilla te trouwen.

Wat heb ik nodig om in de Filipijnen te kunnen trouwen?

Het stadhuis of de kerk waar u wilt gaan trouwen vraagt om een zogenaamde 'Legal Capacity (to contract Marriage)'. In Nederland heet dit een Verklaring over een voorgenomen huwelijk.  Welke documenten u verder nodig heeft, kan per gemeente verschillen. Vraagt u dit dus ruim op tijd na bij de gemeente waar u wilt trouwen.

Hoe kom ik aan een Verklaring over een voorgenomen huwelijk?
De ambassade in Manilla kan een Verklaring over een voorgenomen huwelijk afgeven zolang u nooit in Nederland heeft gewoond. Daarvoor moet worden vastgesteld dat er geen juridisch bezwaar tegen het huwelijk is. Met andere woorden: er moet worden vastgesteld dat u en uw verloofde niet al getrouwd zijn met iemand anders. Woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u de verklaring aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Houd u rekening mee dat u een internationale verklaring moet aanvragen en deze moet legaliseren voor gebruik in het buitenland.

Met de verklaring over een voorgenomen huwelijk kunt u bij het stadhuis of de kerk waar u wilt trouwen een huwelijksvergunning aanvragen. Dit doet u 10 dagen voor de datum waarop u wilt trouwen. Houd u hier rekening mee met het plannen van uw huwelijk.

Een huwelijk dat in de Filipijnen is gesloten is geldig in Nederland. Laat de gelegaliseerde huwelijksakte inschrijven bij het Bureau Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.