Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Egypte

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Egypte? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Nederlanders die in Egypte in het huwelijk willen treden moeten een aantal documenten overhandigen aan de Egyptische autoriteiten, waaronder een geldige verblijfsvergunning en een verklaring van huwelijksbevoegdheid. De verklaring kan worden afgegeven door de Nederlandse Ambassade in Caïro.

Aandachtspunten

 • Nederlandse burgers wordt geadviseerd professioneel juridisch advies in te winnen bij een Egyptische advocaat alvorens te trouwen. Aangezien de huwelijksceremonie en te tekenen documenten in het Arabisch zijn wordt u geadviseerd een tolk/vertaler mee te nemen.
 • In de nieuwe regelgeving van de Egyptische overheid bent u verplicht een verklaring te overleggen waarin uw religie wordt vermeld. Deze verklaring moet vertaald zijn naar het Arabisch. De Nederlandse Ambassade mag volgens de wet uw religie niet noemen in de verklaring omtrent voorgenomen huwelijk en kan bovengenoemde verklaring niet legaliseren. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken mag ook geen verklaring van religie legaliseren. Wees u ervan bewust dat de Egyptische wet slechts drie religies erkent: het christendom, de islam en het jodendom.
 • Indien u een Nederlandse man bent die met een Egyptische vrouw wil trouwen dan wordt tevens (door de Egyptische autoriteiten) gevraagd om een originele, recente verklaring van de werkgever(s) / uitkerende instantie(s), omtrent het beroep, het inkomen en een recente loonstrook.
 • De zogeheten ‘flitsscheiding’ wordt in principe niet geaccepteerd door de Egyptische autoriteiten, tenzij u in bezit bent van een uittreksel uit het Burgerregister waarin de flitsscheiding wordt genoemd, gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en de Egyptische Ambassade in Den Haag. (Acceptatie van een ‘flitsscheiding’ door de Egyptische autoriteiten is echter nooit gegarandeerd).
 • Huwelijken tussen twee personen van hetzelfde geslacht worden niet erkend in Egypte.
 • Als getuigen bij het huwelijk kunnen optreden twee mannen OF twee vrouwen en één man, allen van Egyptische nationaliteit.
 • Volgens de Egyptische wet kan een islamitische man met een vrouw trouwen die moslim, christen of joods is. Een moslimvrouw daarentegen mag alleen met een man trouwen die moslim is.
 • Bij de huwelijkssluiting wordt de financiële gift van de bruidegom aan de bruid vastgelegd, evenals het bedrag dat hij haar zal betalen in geval in scheiding of overlijden.
 • Een islamitische man mag volgens de Egyptische wet met maximaal vier vrouwen tegelijk gehuwd zijn; dit is onder de Nederlandse wet echter onwettelijk en strafbaar voor alle Nederlandse burgers, ongeacht waar het huwelijk gesloten is.
 • Een huwelijk gesloten voor de burgerlijke stand in Egypte is een wettig huwelijk volgens de Nederlandse wet.
 • Een kerkelijk huwelijk of een huwelijk gesloten in een moskee is geen erkende huwelijksvorm in Nederland. Beide huwelijken dienen wettelijk geregistreerd te worden.
 • Een Orfi-huwelijk is geen erkende huwelijksvorm in Nederland.
 • Een Egyptische man of vrouw kan zijn/haar kinderen beletten Egypte uit te reizen door een reisverbod te laten uitvaardigen. Een vrouw heeft toestemming van haar man nodig om alleen met haar kinderen te kunnen reizen.
 • Kinderen geboren uit een Nederlands – Egyptisch huwelijk (zelfs al heeft de Egyptische partij ook de Nederlandse nationaliteit) worden in Egypte als Egyptenaren beschouwd.
 • Een niet-moslim kan volgens de Egyptische wet niet van zijn/haar moslimpartner erven. E.e.a. kan gedeeltelijk worden veiliggesteld door het opmaken van een testament.
 • De praktijk wijst uit dat voogdijzaken in Egypte vaak langdurige slepende zaken zijn; zeker wanneer de moeder buitenlandse en geen moslim is.
 • Een islamitische man kan volgens de Egyptische wet zeer eenvoudig en met onmiddellijke ingang van zijn vrouw scheiden. Daarentegen dient de vrouw, die gehuwd is met een Egyptische man, zich in Egypte altijd tot de rechtbank wenden. Sedert 2000 is er een nieuwe wet in het familierecht gekomen die vrouwen het recht geeft zonder toestemming van de echtgenoot een scheiding aan te vragen. Deze vorm van scheiding wordt ‘khul’ genoemd. In ruil voor een ‘khul-scheiding’ moet de vrouw wel de bruidsprijs terugbetalen en afstand doen van haar recht op alimentatie.
 • De wettelijke leeftijd om te mogen trouwen in Egypte is 18 jaar en ouder
 • Vrouwen die niet eerder zijn gehuwd en onder de 21 jaar oud zijn kunnen gevraagd worden om vertegenwoordigt te worden door een mannelijk familielid.
 • Wanneer de man aanzienlijk veel ouder is dan de aanstaande echtgenote is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden zijn om het huwelijk te kunnen laten voltrekken. Als dit op u van toepassing is neemt u dan via e-mail contact op met de ambassade.
 • Meldingen aangaande het huwelijk (tweede huwelijk, scheiding etc.) zullen door de Egyptische autoriteiten worden gemeld aan de huwelijkspartner. Deze worden verstuurd naar het adres dat is vermeld in de huwelijksakte.

De ambassade kan een ongehuwdverklaring (in het Arabisch) afgeven. Deze verklaring, en indien van toepassing het afschrift van de uitspraak van de rechtbank aangaande uw scheiding, dienen gelegaliseerd te worden door de consulaire afdeling van het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vervolgens kunt u, zonder afspraak, met deze documenten (en o.a. pasfoto’s) naar het kantoor waar het burgerlijk huwelijk wordt gesloten:

Shahr’ Iqari, Minstry of Justice Annex
Lazoghly Square, 4th floor
Down Town, Cairo
Tel.no.: 27956059 / 27958108 / 27957180

Het is tevens mogelijk om te trouwen of het kantoor van de Shahr’ Iqari te Alexandrië.

Contact?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vragen via het contactformulier.