Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op Cyprus

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op Cyprus? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Waar moet u aan denken als u wilt trouwen op Cyprus?

Wilt u een burgerlijk huwelijk aangaan op Cyprus? Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt trouwen.

Een huwelijk kan op 2 manieren worden gesloten:

  • Door een huwelijksaankondiging.
  • Door een speciale vergunning aan te vragen.

Voor het aangaan van een huwelijk via een huwelijksaankondiging moet het huwelijkspaar ongeveer 20 dagen op Cyprus verblijven. De kosten voor dit huwelijk bedragen ongeveer 130 euro.

In dringende gevallen is het mogelijk een speciale vergunning te krijgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De kosten voor dit huwelijk bedragen ongeveer 285 euro.

Wilt u een huwelijk aangaan? Dat moet u in het bezit zijn van:

  • Officiële legitimatiebewijzen en verklaringen.
  • Bewijs dat u nu niet getrouwd bent.

Uitgebreide informatie kan worden aangevraagd bij elke gemeente of bij de Union of Cyprus Municipalities (informatie in het Engels).

P.O.Box 22033
CY 1516 Lefkosia (Nicosia)
telefoon: +357 22 66 91 50
fax: +357 22 67 72 30

Verklaring over de burgerlijke staat

Vraagt de lokale gemeente waar u wilt trouwen naar een verklaring over uw burgerlijke staat?

Bekijk dan de pagina Verklaring omtrent de burgerlijke staat in Cyprus voor meer informatie over waar u die aan kunt vragen.

Registratie van buitenlandse aktes in Nederland

Als u op Cyprus trouwt, krijgt u een buitenlandse huwelijksakte. Wilt u deze akte in Nederland gebruiken dan moet hij op Cyprus gelegaliseerd worden door middel van een apostille. 

Dit kan bij het ministerie van Justitie, Athalassa Avenue 125 in Nicosia.

De apostille voor een document uit Noord-Cyprus kan worden verkregen via het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.

Ook nuttig