Reisadvies Turkije

Laatst gewijzigd op: 10-10-2017 | Nog steeds geldig op: 19-02-2018

Maak alleen wanneer noodzakelijk gebruik van de grensovergang bij Habur. Blijf daarbij alleen op de hoofdweg van en naar de grensovergang.

Kaart bij reisadvies Turkije
Download 'Kaart bij reisadvies Turkije' (PDF, 775 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Ankara, het consulaat-generaal in Istanbul, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is heel zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Maak alleen wanneer noodzakelijk gebruik van de grensovergang bij Habur. Blijf daarbij alleen op de hoofdweg van en naar de grensovergang.

Door de noodtoestand hebben de Turkse veiligheidsautoriteiten extra bevoegdheden om verdachten te volgen en staande te houden. Voornamelijk Nederlanders met ook de Turkse nationaliteit kunnen bij het inreizen en tijdens hun verblijf in Turkije te maken krijgen met ondervraging en/of rechtsvervolging. Bij strafrechtelijke procedures kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden. Ook kan een (tijdelijk) uitreisverbod worden opgelegd. Dit soms zonder dat meteen een opgaaf van redenen wordt gegeven. Ook zijn andere maatregelen mogelijk. Het is niet altijd mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade of het consulaat-generaal.

Volgens de Turkse wet worden Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben, op Turks grondgebied als Turks burger behandeld. Daardoor kan het gebeuren dat de Nederlandse ambassade (bijvoorbeeld bij een arrestatie) niet automatisch wordt geïnformeerd door de Turkse autoriteiten als er problemen zijn.

Blijf in heel Turkije alert. Vermijd demonstraties, samenscholingen en drukke plaatsen. Demonstraties kunnen leiden tot geweld.

Op 16 april 2017 vond in Turkije een referendum over de aanpassing van de Grondwet plaats. De campagne in aanloop tot het referendum leidde tot veel spanningen. Deze spanningen zijn er nog steeds. Houd rekening met protesten. Tijdens politieke bijeenkomsten en in de (sociale) media kunnen kritische en soms ook dreigende uitlatingen worden gedaan. Bijvoorbeeld over Nederland, andere Europese landen en hun inwoners.

Noodtoestand

In Turkije geldt sinds 21 juli 2016 de noodtoestand. Deze is nog steeds van kracht.

In heel Turkije vinden regelmatig politieke demonstraties plaats. Deze leiden vaak tot geweld. Vooral in de grotere steden. De politie treedt dan vaak hard op. Vermijd samenscholingen, mensenmassa’s en demonstraties. Volg het plaatselijke nieuws via de media. Vraag bij uw hotel om informatie.

Terreurdreiging

Er geldt voor heel Turkije een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Dit komt vooral door de opgelaaide strijd tegen de terroristische organisaties Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Zie ook de rubriek ‘Terrorisme’.

Wees in heel Turkije alert, in het bijzonder op drukke plaatsen in grote steden. De volgende plekken, gebeurtenissen en personen kunnen een doelwit van een terroristische aanslag zijn:

 • overheidsgebouwen;
 • politiebureaus;
 • gebouwen van andere onderdelen van het Turkse veiligheidsapparaat;
 • partijkantoren;
 • politieke bijeenkomsten;
 • demonstraties
 • toeristen;
 • toeristische attracties;
 • uitgaansgelegenheden;
 • winkelcentra;
 • sportcentra;
 • cultuurcentra;
 • kerken;
 • openbaar vervoer;
 • Europeanen;
 • Europese diplomatieke, culturele en economische vertegenwoordigingen;
 • andere plaatsen waar veel Europeanen komen.

Vermijd samenscholingen en drukke plaatsen.

Grensgebied Syrië en Irak

Turkije is militair actief in het grensgebied met Syrië. Er zijn speciale militaire veiligheidszones ingesteld langs de grens tussen Turkije en Syrië in de provincie Gaziantep. Turkije is ook militair actief in een grensstrook in Noord-Syrië.

Reis niet naar het grensgebied met Syrië en Irak. Reis daarbuiten alleen als het noodzakelijk is naar de grensprovincies met Syrië en Irak en de provincies in het zuidoosten van Turkije. Zie ook de rubriek ‘Onveilige gebieden’.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de media. Volg de instructies van de autoriteiten op. Zorg ervoor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Houd contact met uw vliegmaatschappij of reisorganisatie.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Via het reisadvies, maar ook via de media. Volg de instructies van de autoriteiten op. Zorg ervoor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Houd contact met uw vliegmaatschappij/reisorganisatie.

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

•    de app voor Android;
•    de app voor iPhone en iPad.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Demonstraties

In het hele land vinden regelmatig politieke demonstraties plaats. Deze kunnen tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de media. Of vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

Reis na zonsondergang niet over de weg in Zuidoost-Turkije. Wees in het hele land voorzichtig in het verkeer. Het rijgedrag van veel verkeersdeelnemers is gevaarlijk. Bij verkeersongelukken met dodelijke afloop neemt de Turkse politie de chauffeurs van alle betrokken voertuigen in hechtenis. Ook als zij niet schuldig zijn aan het ongeval. Kijk voor meer informatie over verkeersinformatie over verkeersveiligheid op de website van de ANWB.

Controles door Turkse politie

In Turkije geldt de noodtoestand. Daardoor voert de Turkse (militaire) politie in het hele land (extra) identiteitscontroles en verkeerscontroles uit. Volg altijd hun instructies op. Zorg ervoor dat u een geldig reisdocument en bij u heeft. En een rijbewijs als dit van toepassing is.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 155 (politie), 112 (ambulance), 110 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Ankara

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Ankara op de website. Voor informatie over het Nederlands consulaat-generaal, raadpleeg de website van het consulaat-generaal in Istanbul.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Niet reizen

Reis niet naar Zuidoost-Turkije. Inclusief grensgebieden met Syrië en Irak (zie kaart).

Grensgebied met Syrië

Reis niet naar het grensgebied met Syrië. Door de burgeroorlog in Syrië is het langs de Turks-Syrische grens tussen Turkije en Syrië niet veilig. Sinds 2012 is het Turks grondgebied vanaf Syrië regelmatig beschoten. Daarbij zijn gewonden en doden gevallen.

In augustus 2016 is Turkije gestart met een militaire operatie in het grensgebied met Syrië. Het Turkse leger heeft speciale militaire veiligheidszones ingesteld langs de grens tussen Turkije en Syrië in de provincie Gaziantep. Turkije is ook militair actief in een grensstrook in Noord-Syrië.

Grensgebied met Irak

Reis niet naar het grensgebied met Irak. Turkije is militaire actief in Noord-Irak. De situatie aan de kant van de grens van Irak is zeer gevaarlijk. Dit komt door de gewapende strijd tegen Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS) en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

Maak alleen wanneer noodzakelijk gebruik van de grensovergang bij Habur (Turkse-Iraakse grens- overgang). Blijf daarbij alleen op de hoofdweg van en naar de grensovergang.

Overige delen van Zuid-Oost Turkije

In de meeste provincies in het zuidoosten van Turkije is het niet veilig. Dit komt door gewapende botsingen tussen de Turkse strijdkrachten/ordediensten en de terroristische organisatie Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

De aanslagen van de PKK zijn vooral gericht op de Turkse strijdkrachten en ordediensten. De Turkse autoriteiten reageren hierop met militaire operaties. In verschillende steden en regio’s in het zuidoosten vinden militaire operaties plaats. Daarbij vallen bijna dagelijks doden en gewonden.

De PKK is ook in de provincies Elaziğ en Kars actief. Ook daar bestaat risico op onrust, aanslagen en vijandelijkheden.

In het zuidoosten van Turkije komen ook ontvoeringen voor.

Sinds de zomer van 2015 hebben de Turkse autoriteiten regelmatig uitgaansverboden en speciale veiligheidszones ingesteld in dit gebied.

Alleen noodzakelijke reizen

Reis alleen naar de volgende provincies als dat noodzakelijk is:

 • Agri;
 • Batman;
 • Bingol;
 • Bitlis;
 • Diyarbakir;
 • Gaziantep;
 • Hakkari;
 • Hatay;
 • Igdir;
 • Mardin;
 • Muş;
 • Şanlıurfa;
 • Şırnak;
 • Siirt;
 • Tunceli;
 • Van.
Naar boven

Criminaliteit

De criminaliteit in Turkije is te vergelijken met die in andere landen in Zuid-Europa. In grote steden en toeristencentra komen meer criminele activiteiten voor. Vooral in Istanbul lijken deze toe te nemen. Denk hierbij aan oplichting, zakkenrollerij en creditcard fraude.

Let op wanneer u naar een juwelier gaat. Ook als dit onderdeel is van een georganiseerde reis. Laat u niet onder druk zetten om iets te kopen. Vaak blijken aankopen minder waard te zijn dan de prijs die mensen ervoor hebben betaald.

Naar boven

Terrorisme

Terroristische aanslagen

Sinds juni 2015 vinden in Turkije  regelmatig terroristische aanslagen plaats. Hierbij zijn inmiddels honderden doden en gewonden gevallen. Zowel veiligheidspersoneel als burgers.

Het verhoogde risico op terroristische aanslagen geldt voor het hele land. Dit komt vooral door de opgelaaide strijd tegen de terroristische organisaties Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS).

Sinds begin december 2016 zijn er terroristische aanslagen geweest in de steden Istanbul, Ankara en Kayseri.

 • Tijdens Nieuwjaarsnacht van 2017 vond een aanslag plaats op een populaire nachtclub in de stad Istanbul. Hierbij zijn tenminste 39 doden en tientallen gewonden gevallen. Het merendeel van de slachtoffers was buitenlands.
 • Op 19 december 2016 is in de stad Ankara, tijdens de opening van een foto expositie, de Russische ambassadeur dood geschoten.
 • Op 17 december 2016 vond een aanslag plaats op een bus met militair personeel bij de Erciyes Universiteit in de stad Kayseri. Hierbij zijn tenminste 13 doden en 48 gewonden gevallen.
 • Op 10 december 2016 vond een in de stad Istanbul een dubbele aanslag plaats nabij het voetbal stadion van Besiktas. Daarbij zijn tenminste 44 doden en gewonden gevallen.

Wees in heel Turkije voorzichtig, in het bijzonder in grote steden op drukke plaatsen. Overheidsgebouwen, politiebureaus, gebouwen van andere onderdelen van het Turkse veiligheidsapparaat, partijkantoren, politieke bijeenkomsten en demonstraties kunnen doelwitten zijn. Maar ook toeristen, toeristische attracties, uitgaansgelegenheden, winkelcentra, sportcentra, cultuurcentra, kerken, het openbaar vervoer, Europeanen en Europese diplomatieke, culturele en economische vertegenwoordigingen en andere plaatsen waar veel Europeanen komen. Vermijd samenscholingen en drukke plaatsen.

Veiligheidsmaatregelen

De Turkse autoriteiten kunnen zichtbaar en onzichtbaar veiligheidsmaatregelen nemen bij openbare gebouwen, grote evenementen en publieke bijeenkomsten. Ook op vliegvelden, bij grensovergangen en verkeersknooppunten kunnen verscherpte controles plaatsvinden. Er kunnen ook extra identiteitscontroles worden doorgevoerd. Blijf alert en volg de instructie van de lokale autoriteiten op.

Zuidoosten Turkije

In 2013 zijn er vredesoverleggen gestart tussen de Turkse regering en de PKK. Maar sinds juli 2015 is het geweld weer opgelaaid, vooral in het zuidoosten van Turkije. De aanslagen van de PKK zijn vooral gericht op de Turkse strijdkrachten en ordediensten. Maar ook burgers worden regelmatig slachtoffer. De Turkse autoriteiten reageren met militaire operaties op deze aanslagen. Bij de vijandelijkheden vallen bijna dagelijks doden en gewonden.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Lokale wetgeving

Het is in Turkije verboden de Turkse natie, het staatshoofd, de vlag of het volkslied te beledigen. Ook het beschadigen of vernietigen van Turkse bankbiljetten en munten geldt als belediging. Daarvoor kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. De Turkse overheid kan ook overgaan tot vervolging voor uitingen die buiten Turkije zijn gedaan.

De Turkse regering ziet de religieuze Gülen-beweging als een terroristische organisatie. Personen en organisaties die aan deze beweging verbonden zijn, of ervan verdacht worden deze te steunen, worden vervolgd. Ook andere groepen die met terrorisme in verband worden gebracht, worden vervolgd.

Door de noodtoestand, die op 19 juli 2017 is verlengd met 3 maanden, hebben de Turkse veiligheidsautoriteiten extra bevoegdheden om verdachten te volgen en staande te houden. Voornamelijk Nederlanders met ook de Turkse nationaliteit kunnen bij het inreizen en tijdens hun verblijf in Turkije te maken krijgen met ondervraging en/of rechtsvervolging. Bij strafrechtelijke procedures kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden. Ook kan een (tijdelijk) uitreisverbod worden opgelegd. Dit soms zonder dat meteen een opgaaf van redenen wordt gegeven. Ook zijn andere maatregelen mogelijk. Het is niet altijd mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade of het consulaat-generaal.

Door de noodtoestand, die op 19 juli 2017 is verlengd met 3 maanden, hebben de veiligheidsautoriteiten extra bevoegdheden om verdachten te volgen en staande te houden. Verdachten kunnen tot twee maal zeven dagen in voorlopige hechtenis worden gehouden. Het is niet altijd mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade of het consulaat-generaal.

Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten

Volgens de Turkse wet worden Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben, op Turks grondgebied als Turks burger behandeld. Daardoor kan het gebeuren dat de Nederlandse ambassade in geval van problemen (bijvoorbeeld bij een arrestatie) niet automatisch door de Turkse autoriteiten wordt geïnformeerd. Ook kan het gebeuren dat het de Nederlandse ambassade niet wordt toegestaan consulaire bijstand te verlenen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade.

Homoseksualiteit is niet algemeen geaccepteerd

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Turkije. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Drugs

Gebruik, bezit en handel in verdovende middelen wordt in Turkije streng bestraft.

Fotografie

Maak geen foto’s van militaire objecten. Dit is strafbaar.

Souvenirs

Neem geen cultuurhistorische of archeologische spullen mee uit Turkije. Bijvoorbeeld munten en stenen. Dit is strafbaar.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Natuurgeweld

Turkije ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Volg de berichten in de media en informeer u over de situatie.

Bent u in het land en is er een noodsituatie? Volg dan altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Voor Turkije heeft u ook een visum nodig. Die is het gemakkelijkst en goedkoopst aan te schaffen via e-Visa. Dit is een officiële website van de Turkse overheid.

Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u opvragen bij het Turkse consulaat-generaal in Rotterdam. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte