Loop ik in het buitenland risico door verhoogde terrorismedreiging?

Wees u bewust van het wereldwijde risico op terroristische aanslagen. Ook in Europa is er sprake van een reële terrorismedreiging. Blijf alert en op de hoogte van de ontwikkelingen. Via de reisadviezen, maar ook via de media.

Extra veiligheidsmaatregelen

Veel landen nemen extra veiligheidsmaatregelen. Houd daar rekening mee en volg de instructies van de lokale autoriteiten op. Zorg dat u zich altijd kunt legitimeren.

Waarom lopen Nederlanders in het buitenland risico?

Nederland heeft een wereldwijde reputatie door de inzet voor vrede en tegen internationaal terrorisme. Maar ook door de vrijheden die de Nederlandse maatschappij biedt. Nederlanders in het buitenland lopen daardoor een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Ook Nederlandse objecten in het buitenland kunnen doelwit zijn van terroristische aanslagen.

In welke landen is er een terrorismedreiging?

In diverse landen zijn terroristische groeperingen actief. Ook in Europa is er sprake van een reële terrorismedreiging. Het niveau van terrorismedreiging kan per land verschillen. Net als de veiligheidsmaatregelen die een land neemt om terrorisme tegen te gaan. Als de veiligheidssituatie afwijkt van die in Nederland, dan ziet u dat terug in het reisadvies.

Zie ook ‘Wat betekenen de kleurcodes bij de reisadviezen?’

Wat zijn mogelijke doelwitten van aanslagen?

Strategische of symbolische plaatsen in het buitenland kunnen doelwit zijn van aanslagen. Ook plekken waar veel mensen komen. Dit zijn bijvoorbeeld bekende attracties, overheidsgebouwen en militaire gebouwen, commerciële en toeristische centra, hotels, markten, religieuze ontmoetingsplaatsen, openbaar vervoer en andere plaatsen waar veel mensen komen.

Advies

  • Informeer u voor en ook tijdens de reis over de veiligheidssituatie in het land. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Via de reisadviezen, maar ook via de media.
  • Blijf alert en volg de instructies van de lokale autoriteiten op.
  • Zorg dat u zich kunt legitimeren en dat u over een geldig reisdocument beschikt. Ook in Schengenlanden.