Nederland Wereldwijd

Waterschapsbelasting betalen

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw, grond of natuurterrein? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Waterschapsbelasting betalen aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Welke heffingen moet u betalen?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengt de volgende soorten heffingen in rekening:

  • zuiveringsheffing;
  • verontreinigingsheffing;
  • watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Verontreinigingsheffing

Is uw woning niet aangesloten op het riool, maar wordt uw afvalwater geloosd op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Dat betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  1. watersysteemheffing ingezetenen: U bent een bewoner en betaalt per huishouden. U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezeten.
  2. watersysteemheffing gebouwd: U bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
  3. watersysteemheffing ongebouwd: U bent eigenaar van grond zonder een gebouw en betaalt per hectare.
  4. watersysteemheffing natuur: U bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 23 november 2022