Nederland Wereldwijd

Vergunning voor bijzonder transport over een vaarweg aanvragen

Voor vaarwegen, zoals rivieren en kanalen, zijn er regels. Bijvoorbeeld hoe groot u schip mag zijn om op de vaarweg te varen. Is uw schip groter dan is toegestaan? Of wilt u met bijzondere goederen over de vaarweg varen? Dat moet u een vergunning bijzonder transport vaarweg aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen

Als u over water vervoert, dan gelden er regels voor wat u op uw schip mag vervoeren. Ook gelden er regels voor de grootte van uw schip. Wilt u iets bijzonders vervoeren? Of is uw schip groter dan volgens de regels is toegestaan? Dan moet u een vergunning aanvragen. De beheerder van de vaarweg bepaalt of u de vergunning krijgt.

Vaak vaart u over meerdere vaarwegen. Als deze vaarwegen verschillende beheerders hebben, moet u van al deze beheerders een vergunning hebben.

U vraagt de ontheffing aan bij het DLBT.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Groningen

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023