Nederland Wereldwijd

Vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten uitvoeren in of dicht bij een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een woning bouwen of bomen kappen. Sommige activiteiten zijn schadelijk voor de natuur doordat u daarmee het leefgebied van planten of dieren verstoort. Daarom moet u bij de provincie waar u de activiteiten uitvoert een vergunning aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Er zijn strenge regels om de natuur te beschermen. Het is verboden om beschermde diersoorten te doden. Of om beschermde plantensoorten te plukken. Ook mag u geen lawaai maken in een stiltegebied. Soms mag u de regels overtreden, maar dan heeft u een ontheffing of een vergunning van ons nodig.

Wilt u in of vlakbij een Natura 2000-gebied iets doen waarmee u de kwaliteit van het natuurgebied aantast? Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Wilt u een bos kappen? Dat moet u vooraf bij ons melden. Wij kunnen u een kapverbod opleggen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023