Nederland Wereldwijd

Vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten uitvoeren in of dicht bij een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een woning bouwen of bomen kappen. Sommige activiteiten zijn schadelijk voor de natuur doordat u daarmee het leefgebied van planten of dieren verstoort. Daarom moet u bij de provincie waar u de activiteiten uitvoert een vergunning aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u een project uitvoeren of activiteiten verrichten in of dicht bij een Natura 2000-gebied? En zijn het project of de activiteiten slecht voor de kwaliteit van het gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

Let op: Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd (1-03-2023) De resultaten van de natuurdoelanalyses voor 15 Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd. Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u in: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Brabant

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023