Nederland Wereldwijd

Vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten uitvoeren in of dicht bij een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een woning bouwen of bomen kappen. Sommige activiteiten zijn schadelijk voor de natuur doordat u daarmee het leefgebied van planten of dieren verstoort. Daarom moet u bij de provincie waar u de activiteiten uitvoert een vergunning aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten met effecten uitvoeren in een natura 2000-gebied? Activiteiten die u uitvoert, kunnen schadelijk zijn voor een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van uw plannen heeft u mogelijk een vergunning nodig. U heeft een vergunning nodig voor onder andere: • uitstoot die zorgt voor stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied; • vernietiging en versnippering; • geluid- en lichtverstoring; • grondwateronttrekking; • recreatie die leidt tot verstoring. Wanneer uw activiteit leidt tot schade, doe dan onderzoek (natuurtoets) om te bepalen of er sprake is van een vergunningplicht.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023